Follow
Cem CAGRI DONMEZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Siting of a central healthcare waste incinerator using GIS-based Multi-Criteria Decision Analysis
HA Hariz, CÇ Dönmez, B Sennaroglu
Journal of Cleaner Production 166, 1031-1042, 2017
662017
Complexity of major UK companies between 2006 and 2010: Hierarchical structure method approach
T Ulusoy, M Keskin, A Shirvani, B Deviren, E Kantar, CÇ Dönmez
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications 391 (21), 5121-5131, 2012
402012
Employment of emergency advanced nurses of Turkey: A discrete-event simulation application
A Atalan, CC Donmez
Processes 7 (1), 48, 2019
142019
Optimizing experimental simulation design for the emergency departments
A Atalan, CC Dönmez
Brazilian Journal of Operations & Production Management 17 (4), 1-13, 2020
122020
ENDÜSTRİYEL KÜMELENME UYGULAMALARININ TÜRKİYE GENELİNDE İNCELENMESİ: Sanayi, Tarım ve Hizmet Sektörleri Açısından Bir Değerlendirme
İH Eraslan, CÇ Dönmez
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (61), 325-368, 2017
122017
A hybrid bi-level metaheuristic for credit scoring
D Şen, CÇ Dönmez, UM Yıldırım
Information Systems Frontiers 22 (5), 1009-1019, 2020
82020
DEVELOPING OPTIMIZATION MODELS TO EVALUATE HEALTHCARE SYSTEMS
A Atalan, NFK DÖNMEZ, CÇ DÖNMEZ
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 38 (2), 853-873, 2020
42020
The Incoming Paradigm Shift with Globalization and Clustering Approach
İH Eraslan, CÇ Donmez, MK Akgul
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 101-109, 2016
32016
Kümelenme Yapılanmalarının Önemi Makro, Mezo ve Mikro Düzeyde Bir Değerlendirme
İ Eraslan, C Dönmez
Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi 6 (11), 67-106, 2015
32015
Desirability Optimization Models to Create the Global Healthcare Competitiveness Index
NFK Dönmez, A Atalan, CÇ Dönmez
Arabian Journal for Science and Engineering 45 (8), 7065-7076, 2020
22020
Developing Statistical Optimization Models for Urban Competitiveness Index: Under the Boundaries of Econophysics Approach
CÇ Dönmez, A Atalan
Complexity 2019, 2019
22019
Yüksek-Eğitimli Uzman Hemşire İstihdamı ile Acil Servis Kalitesinin Yükseltilmesi için Simülasyon Uygulaması: Türkiye Sağlık Sistemi
A ATALAN, CÇ DÖNMEZ, YA ATALAN
Marmara Fen Bilimleri Dergisi 30 (4), 318-338, 2018
22018
Evaluation of Value Capture Strategies for Public Private Partnership Projects in Railway System Projects to be Built in Istanbul City
H İnanç, CEMÇ Dönmez
Marmara Fen Bilimleri Dergisi 30 (3), 2018
2*2018
ENDÜSTRİYEL KÜMELENME UYGULAMALARININ DÜNYA GENELİNDE İNCELENMESİ: Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörleri Açısından Bir Değerlendirme
İH Eraslan, CÇ Dönmez
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (62), 719-755, 2017
22017
TEDARİK ZİNCİRİ İYİLEŞTİRMESİNE YALIN ALTI SİGMA KULLANIMI İLE SİSTEMATİK BİR YAKLAŞIM VE BİR GÜBRE ŞİRKETİNDE UYGULANMASI.
CÇ DÖNMEZ, B YAKAR
Electronic Journal of Social Sciences 18 (71), 2019
12019
A systematic perspective on supply chain improvement by using lean six sigma and an implementation at a fertilizer company
CÇ DÖNMEZ, B YAKAR
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (71), 1377-1396, 2019
12019
Desirability Index with Sector Analysis for Investment Decisions by Bernoulli Theorem: A Case of FTSE-100
DSEN Cem CAGRI DONMEZ
International Journal of Computational Physics Series 1 (1), 151-160, 2018
12018
An Econophysics Approach to Introduction Uncertainty in Dynamics of Complex Market Structural Models
C Donmez
Fractal Approaches for Modeling Financial Assets and Predicting Crises, 300, 2018
12018
ENDÜSTRİ SEKTÖRLERİNİN EKONOFİZİK AÇIDAN KÜMELENME ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI.
CC DÖNMEZ, E HOPALĐ, S HAMAL
Electronic Journal of Social Sciences 16 (63), 2017
12017
Kriptopara Dinamikleri: Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin ve Ripple
UH Cem ÇAĞRI DÖNMEZ, Doruk ŞEN
International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 33 (4 …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20