Follow
Sevtap Yücel
Sevtap Yücel
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Vasiyet Alacaklısı Açısından Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Davası Açma Sorunu (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.11. 2001 Tarihli, 958/1035 Sayılı Kararının Hukukî …
S Yücel
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C 12, 3-4, 2008
82008
Yargıtay Kararları Işığında Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrasında Nafaka ve Tazminat Talepleri
S Yücel
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (1), 239-257, 2019
42019
VASİYET ALACAKLISI AÇISINDAN MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL DAVASI AÇMA SORUNU (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 21.11. 2001 TARİHLİ 958/1035 SAYILI KARARININ …
S Yücel
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (3-4), 381-404, 2008
32008
Önalım Davası
S Yücel
Haluk Konuralp Anısına Armağan 1, 1317-1335, 2009
2*2009
Sözleşmeden doğan önalım hakkı
S Yücel
PQDT-Global, 2007
22007
Kelepçeleme Sözleşmesi
S Yücel
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023
2023
Güncel Yargı Kararları
SS KURT, O TABAK, G VAROL, K Cansu, SC POLAT, E AYDIN, ...
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2), 351-359, 2022
2022
The Women's Surname Problem in Turkish Law
S Yücel
III. European Conference on Social Behavioral Sciences/Rome-İtaly, 2014
2014
Kelepçeleme Sözleşmeleri
S Y. Yücel
Prof. Dr. İsmet Sungurbey'e Armağan, Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümler …, 2014
2014
Konut ve Çatılı İş Yeri Kiraları
S Yücel Y
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesi/Anadolu Üniversitesi 20 …, 2013
2013
Emlak Komisyonculuğu ve Emlak Müşavirliği Sözleşmelerinde Tarafların Borçları ve Hakları
HŞD H. Atalay, Ö.Ö. Taşkın
Emlak Komisyonculuğu Hukuku, 73-86, 2011
2011
Emlak Komisyonculuğu ve Emlak Müşavirliği Sözleşmesi, Hukuki Niteliği ve Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması
HŞD H. Atalay, Ö.Ö. Taşkın
Emlak Komisyonculuğu Hukuku, 43-55, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12