Takip et
Pelin Celik Senturk
Pelin Celik Senturk
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Financial performance evaluation of Turkish energy companies with fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods
K Eyüboglu, P Çelik
Business and economics research Journal 7 (3), 21, 2016
462016
ELECTRE I ve PROMETHEE yöntemleri ile GSM operatörlerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesi
P ÇELİK, T Ustasüleyman
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 137-160, 2014
422014
Performance evaluation of privatized ports by entropy based TOPSIS and ARAS approach
AC Gök-Kısa, P Celik, İ Peker
Benchmarking: An International Journal 29 (1), 118-135, 2022
272022
AHS VE BULANIK PROMETHEE YÖNTEMLERİYLE DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECESİNİN BELİRLENMESİ VE EN UYGUN DESTİNASYON SEÇİMİ
T USTASÜLEYMAN, P ÇELİK
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2015
272015
E-hizmet kalitesi ölçümü: Uzaktan eğitim hizmeti veren kamu üniversiteleri örneği
P Çelik, S Perçin
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 77-98, 2020
212020
Gsm operatörlerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesi: KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örneği
P Çelik
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal …, 2012
92012
Target Market Selection for the Major Aquaculture Products of Turkey-An Evaluation on Export Markets by Hybrid Multi-criteria Decision-making Approach
P Çelik, B Akmermer
Aquaculture Studies 22 (1), 2022
82022
FUZZY AHP-FUZZY PROMETHEE APPROACH IN EVALUATION OF E-SERVICE QUALITY: CASE OF AIRLINE WEB SITES.
P Çelik, AC GÖK KISA
Journal of International Social Research 10 (52), 2017
82017
Assessing The Service Quality of Gsm Operators by ELECTRE I and Promethee Methods
P Çelik, T Ustasüleyman
International Journal of Economic and Administrative Studies 6 (12), 137-160, 2014
52014
Bulanik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Yeşil Tedarikçilerin Değerlendirilmesi
P ÇELİK, T USTASÜLEYMAN
The Journal of Academic Social Science 75 (75), 375-390, 2019
32019
BULANIK DEMATEL YAKLAŞIMI İLE PROJE BAŞARISINA ETKİ EDEN KRİTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AC GÖK KISA, P ÇELİK
Doğuş Üniversitesi Dergisi 23 (1), 71-86, 2022
22022
Contribution of fishery and aquaculture products to Turkish foreign trade: An evaluation by a hybrid multi-criteria decision-making method.
B Akmermer, P Çelik
Ege Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (EgeJFAS)/Su Ürünleri Dergisi 38 (3), 2021
22021
EVALUATING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF TURKISH TOURISM COMPANIES VIA FUZZY ELECTRE METHOD
P Çelik
ACADEMIC RESEARCH AND REVIEWS IN SOCIAL SCIENCES, 213, 0
2
KOBİLERDE STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ: LÜLEBURGAZ ÖRNEĞİ
O ŞAYLAN, Y ESMER, P ÇELİK
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2023
12023
Integrated QFD, fuzzy linear regression and ZOGP: An application of E-Store design
P Celik, T Ustasuleyman
International Journal of Business Analytics (IJBAN) 6 (4), 61-73, 2019
12019
BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE PROJELERDE KARMAŞIKLIĞA NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECESİNİN BELİRLENMESİ
T USTASÜLEYMAN, P ÇELİK
Global Journal of Economics and Business Studies 2 (3), 20-33, 2013
2013
Analyzing Financial Performance of Paper Products, Printing and Publishing Companies Traded at BIST via Fuzzy TOPSIS Methodology
P Çelik
Studies on Interdisciplinary Economics and Business–Volume III, 243, 0
BÜTÜNLEŞİK KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ VE BULANIK REGRESYON YAKLAŞIMI: SANAL MAĞAZA TASARIMI ÖRNEĞİ
T Ustasüleyman, P Çelik
BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE YEŞİL TEDARİKÇİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ1 Öz
P ÇELİK, T USTASÜLEYMAN
AHS VE BULANIK PROMETHEE YÖNTEMLERİYLE DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECESİNİN BELİRLENMESİ VE EN UYGUN DESTİNASYON SEÇİMİ
P ÇELİK, T USTASÜLEYMAN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20