Follow
Yılmaz AKGÜNDÜZ
Yılmaz AKGÜNDÜZ
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of perceived price justice and satisfaction on loyalty: the mediating effect of revisit intention
AC Cakici, Y Akgunduz, O Yildirim
Tourism Review 74 (3), 443-462, 2019
3002019
The effect of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turnover intention in hotels
Y Akgunduz, SC Sanli
Journal of Hospitality and Tourism Management 31, 118-125, 2017
2892017
Perceived organizational support, employee creativity and proactive personality: The mediating effect of meaning of work
Y Akgunduz, C Alkan, Ö Adan Gök
Journal of Hospitality and Tourism Management 34, 105-114, 2018
2662018
Does turnover intention mediate the effects of job insecurity and co-worker support on social loafing?
Y Akgunduz, G Eryilmaz
International Journal of Hospitality Management 68, 41-49, 2018
2552018
The Influence of Self-Esteem and Role Stress on Job Performance in Hotel Businesses
Y AKGUNDUZ
International Journal of Contemporary Hospitality Management 27 (6), 10.1108 …, 2015
2322015
Konakkale İşletmelerinde İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve Öz Yeterlilik Arasındaki İlişkinin Analizi
Y AKGÜNDÜZ
CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 11 (1), 180-204, 2012
1442012
The impacts of perceived organizational prestige and organization identification on turnover intention: the mediating effect of psychological empowerment
Y Akgunduz, O Bardakoglu
Current Issues in Tourism 20 (14), 1510-1526, 2017
932017
Liderlik Davranışlarının Orta Düzey Yöneticiler Üzerindeki Etkisi ve Yöneticilerin Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi; Kuşadası Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
T GÜZEL, Y AKGÜNDÜZ
YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ 9 (2), 279-296, 2011
902011
Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Etkisi
Y Akgündüz, T Güzel
Anadolu University Journal of Social Sciences 14 (3), 1-18, 2014
812014
Konaklama İşletmelerinde Otantik Liderlik ve Öz Yeterlilik Arasındaki İlişkinin Analizi
Y Akgündüz
DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
812012
The effects of rewards and proactive personality on turnover intentions and meaning of work in hotel businesses
Y Akgunduz, Ö Adan Gök, C Alkan
Tourism and Hospitality Research 20 (2), 170-183, 2020
762020
Job Embeddedness as a Moderator of the Effect of Manager Trust and Distributive Justice on Turnover Intentions
Y AKGUNDUZ, M CIN
Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research 27 …, 2015
702015
Seyahat Acentelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Arasındaki İlişki: Kuşadası Bölgesinde Bir Araştırma
Ö TÜTÜNCÜ, Y AKGÜNDÜZ
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi 23 (1), 59-72, 2012
692012
The Effects of Job Stress and Perceived Organizational Support on Turnover Intentions of Hotel Employees
O Adan Gok, Y Akgunduz, C Alkan
7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference …, 2017
67*2017
İşgörenlerin Kişilik Özelliklerinin Temel Benlik Değerlendirmelerine ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi
Y AKGÜNDÜZ, G AKDAĞ
Yönetim Bilimleri Dergisi 12 (24), 295-318, 2014
67*2014
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisinde Örgütsel Stresin Aracılık Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Y Akgündüz, C Çakıcı
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 7 (2), 29-41, 2015
582015
Bir Seyahat Motivasyonu Aracı Olarak Gastronomi: Hayat'ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları, Yiyecek-İçecek Deneyimleri ve seyahat Memnuniyetleri Üzerine Bir …
G AKDAĞ, Y AKGÜNDÜZ, O GÜLER, S BENLİ
1. Avrasya Uluslararası Turizm Araştırmaları Kongresi Güncel Konular …, 2015
582015
Otel Çalışanlarının Örgütsel Sessizliği Tercih Etmelerinde Örgütsel Güvenlerinin Etkisi
Y AKGÜNDÜZ
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (1), 184-199, 2014
562014
Çalışanların yaratıcılığına motivasyon araçlarının etkisi: Kuşadası'ndaki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
Y AKGÜNDÜZ
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (20), 131-148, 2013
532013
İşten Ayrılma Niyeti ve Aşırı Rol Yükünün Otel Çalışanlarının Sosyal Aylaklık Davranışlarına Etkisi
Y Akgündüz, G Akdağ, O Güler, S Sünnetçioğlu
DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (4), 515-536, 2014
452014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20