Aliye Ayca Supciller
Aliye Ayca Supciller
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI.
AA Supçiller, O Çapraz
Istanbul University Econometrics & Statistics e-Journal, 1-22, 2011
1672011
An iterative genetic algorithm for the assembly line worker assignment and balancing problem of type-II
Ö Mutlu, O Polat, AA Supciller
Computers & Operations Research 40 (1), 418-426, 2013
1142013
A new multi criteria decision making approach for medical imaging systems considering risk factors
O Kulak, HG Goren, AA Supciller
Applied Soft Computing 35, 931-941, 2015
542015
Rule-based modeling and constraint programming based solution of the assembly line balancing problem
S Topaloglu, L Salum, AA Supciller
Expert Systems with Applications 39 (3), 3484-3493, 2012
432012
TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE UZLAŞIK ÇÖZÜMÜ
A SUPÇİLLER, Ayça, K DELİGÖZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 355-368, 2018
232018
Tedarikçi seçimi için bir karar destek sistemi
Y ŞAHİN, A SUPÇİLLER
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (2), 91-104, 2015
152015
Occupational Health and Safety Within the Scope of Risk Analysis with Fuzzy Proportional Risk Assessment Technique (Fuzzy Prat)
AA Supciller, N Abali
Quality and Reliability Engineering International 31 (7), 1137-1150, 2015
142015
Selection of wind turbines with multi-criteria decision making techniques involving neutrosophic numbers: A case from Turkey
AA Supciller, F Toprak
Energy 207, 118237, 2020
132020
Ahp-topsis yöntemı̇ne dayali tedarı̇kçı̇ seçı̇mı̇ uygulamasi
A Supçiller, O Çapraz
Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 13, 1-22, 2011
82011
Mobil Uygulamaların Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi
AA SUPÇİLLER, ME BULAK
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (3), 711-723, 2020
32020
Rule-based modeling of assembly constraints for line balancing
L Salum, AA Supciller
In: Huang DS., Wunsch D.C., Levine D.S., Jo KH. (eds) Advanced Intelligent …, 2008
32008
Aralıklı gri sayı tabanlı A-GİA ve gri EDAS yöntemleriyle rüzgar santrali yer seçimi
AA Supçiller, S Bayramoğlu
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 35 (4), 1847-1860, 2020
22020
Analitik hiyerarşi prosesi ve hedef programlama ile bir üniversite kütüphanesindeki kısmi zamanlı personellerin çizelgelenmesi
AA Supciller, P ERBİLEK
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 27 (1), 1-12, 2021
12021
A novel line balancing problem: Complex constrained assembly line balancing
AA SUPÇİLLER
DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
2010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14