Kurtar Tanyılmaz
Kurtar Tanyılmaz
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE’DE SERMAYE BİRİKİMİ, SANAYİLEŞME POLİTİKALARI ve SEKTÖREL DEĞİŞİMLER
F Ercan, D Gültekin-Karakaş, K Tanyılmaz
332008
Türkiye burjuvazisinde derin çatlak
K Tanyılmaz
Balkan, Neşecan, Erol Balkan ve Ahmet Öncü (Der.), Neoliberalizm, İslamcı …, 2014
182014
The deep fracture in the big bourgeoisie of Turkey
K Tanyılmaz
The Neoliberal landscape and the rise of Islamist capital in Turkey 14, 89, 2015
132015
Türkiye’de göçmen işçiler ve işgücü piyasası üzerine etkileri
K Tanyılmaz, MMK Kıroğlu
Türkiye’de Yabancı İşçiler, Aylan Arı (der.) içinde, İstanbul: Derin Yayınları, 2007
122007
Kriz ve Post-Fordizm Teorileri: İstikrarlı bir Kapitalizm Mümkün (mü) dür? Karşılaştırmalı Eleştirel Bir Değerlendirme
K Tanyılmaz
İktisat Dergisi, Temmuz, 74-96, 2000
122000
Dünyada ve Türkiye’de otomotiv sektörü
K Tanyılmaz, AN Erten, MÜİÇ Ekonomisi, BMİSA Dairesi
Metal sendikası yayını, 2001
82001
Dünyada ve Türkiye'de elektronik sektörü
K Tanyilmaz
Birleşik Metal-Iş, 2002
62002
Türkiye Ekonomisi’nin 80 Sonrası Sanayileşme Deneyimine Bakarken
K Tanyılmaz
Demet Yılmaz, Ferhat Akyüz, Fuat Ercan, R. Koray Yılmaz, Ümät Akçay ve Tolga …, 2006
52006
Sanayi şirketlerinde birleşmeler ve satınalmalar
K Tanyılmaz
Haluk Sümer ve Helmut Pernsteıner (Editör) Şirket Birleşmeleri, Alfa …, 2004
52004
Uluslararası Üretim Zincirleri ve Emek: Türkiye Otomotiv Sektörü Deneyimi
MM Kurtulmuş, K Tanyılmaz
Finansallaşma Kıskacında Türkiye'de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek, 185-220, 2017
32017
Yeni Üretim Teknikleri ve Azgelişmiş Ülkelerin Uluslararasılaşma Stratejileri: Türk Elektronik Sektörü Örneği
K Tanyılmaz
12000
“Post-kapitalizm” teorileri ve teknolojik belirlenimcilik
K Tanyılmaz
Katkı, 2017
2017
Die Auswirkungen de Fusionen und Übernahmen auf die Industrie- und Marktstruktur
K Tanyılmaz
Mergers&Acquisitions in Emerging Markets - Beispiel Türkei, 19-32, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13