Takip et
Salih BARDAKCI
Salih BARDAKCI
Associate Professor of Instructional Technology, Hacettepe University.
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effects of security and privacy concerns on educational use of cloud services
I Arpaci, K Kilicer, S Bardakci
Computers in Human Behavior 45, 93-98, 2015
2212015
Exploring high school students' educational use of YouTube
S Bardakcı
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 20 (2), 2019
1062019
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri (Workaholic Tendencies among School Administators Employed in Primary and …
S BARDAKCI, M BALOĞLU
Education 37 (164), 2012
80*2012
Eğitim yöneticilerinin internet kullanımına ilişkin tutumlarının işkoliklik eğilimleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
S Bardakçi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
53*2007
Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması
S BARDAKCI
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 43 (1), 2010
48*2010
How scholars use academic social networking services
S Bardakcı, Ö Arslan, TK Ünver
Information Development 34 (4), 334-345, 2018
422018
Teachers’ opinions on (urgent) distance education activities during the pandemic period. Advances in Mobile Learning Educational Research, 2 (2), 351-374
Y Can, S Bardakci
33*2022
An Investigation of Self-Efficacy, Locus of Control, and Academic Procrastination as Predictors of Academic Achievement in Students Diagnosed as Gifted and Non-Gifted.
O Korkmaz, T Ilhan, S Bardakci
Online Submission 4 (7), 173-192, 2018
322018
Eğitim değerlerindeki farklılaşmalar konusunda öğretmen görüşlerine yönelik bir çalışma
G BAŞOL, S BARDAKCI
Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri 8 (2), 2008
27*2008
Bilişim Teknolojilerinin eğitime entegrasyonu
S Bardakcı, H Keser
Ankara. Nobel Yayınları. S 300, 2017
262017
Bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu: Farklı amaç, politika, uygulama, etki ve eleştiriler üzerine bir inceleme
S Bardakci
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
242013
Güncellenmiş Öğrenci Yaşamı Stres Envanteri’nin Türkçeye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelemesi
M Baloğlu, S Bardakcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (33), 2010
24*2010
Teachers' Use of Web 2.0: Education Bag Project Experiences.
AA Kurt, F Sarsar, O Filiz, E Telli, D Orhan-Göksün, S Bardakci
Malaysian Online Journal of Educational Technology 7 (4), 110-125, 2019
232019
Online learning and high school students: A cultural perspective
S Bardakci, O Arslan, CAN Yafes
Turkish Online Journal of Distance Education 19 (4), 126-146, 2018
212018
Investigation of Turkish preservice teachers’ intentions to use IWB in terms of technological and pedagogical aspects
S Bardakcı, MF Alkan
Education and Information Technologies 24, 2887-2907, 2019
202019
Preservice ICT teachers’ technology metaphors in the margin of technological determinism
S Bardakci, T Kocadağ Ünver
Education and Information Technologies 25 (2), 905-925, 2020
192020
Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal ağlardan öğrenme biçimleri: nitel bir inceleme
MF ALKAN, S BARDAKCI
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (3), 1221-1238, 2017
19*2017
ICT student teachers’ judgments and justifications about ethical issues
T Alakurt, S Bardakçı, H Keser
Turkish online journal of qualitative inquiry 3 (4), 48-63, 2012
192012
Academic domains as political battlegrounds: A global enquiry by 99 academics in the fields of education and technology
abdulrahman Al Lily, J Foland, S David, A Gogus, I Erguvan, M Awsar, ..., ...
Information Development, 1-19, 2016
182016
Receiving online psychological counseling and its causes: a structural equation model
A Erdem, S Bardakci, Ş Erdem
Current Psychology 37, 591-601, 2018
172018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20