Takip et
Fuat Yalman
Fuat Yalman
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YALIN UYGULAMALAR ÜZERİNE GENEL BİR LİTERATÜR TARAMASI
S Yıldız, AGF Yalman
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 1 (1), 5-20, 2015
602015
Sağlık okuryazarlığının hasta memnuniyeti üzerine etkisi
K Çatı, Y Karagöz, F Yalman, Y Öcel
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1), 67-88, 2018
542018
Consumer attitude towards organic food: determinants of healthy behaviour
A Baydas, F Yalman, M Bayat
Marketing i menedžment innovacij, 96-111, 2021
232021
Medikal turizm kapsamında gelen yabancı hastalar ile yerli hastaların memnuniyet ve sadakatlerinin karşılaştırılması
MA Öncü, K Çatı, F Yalman
Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi 7 (14), 45-71, 2016
222016
Aile hekimliği uygulamasının hekimlerin sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesine etkisi: Düzce örneği
F Yalman, M Bayat, K Çatı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014
142014
PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELERİN COVID-19 KORKUSU, GÜVEN DUYGUSU VE YARDIMLAŞMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ME Yaşar, F Yalman, Ş Çelik
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (21), 206-226, 2021
132021
Aile hekimliği sisteminin hekimlerin sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesine etkisi: Düzce örneği
F Yalman
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı Yüksek …, 2013
92013
Genç bireylerin yeni medya okuryazarlığı ile sağlık okuryazarlığı davranışları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi
B Akalın, F Yalman, K Baydili, A Modanlıoğlu, T Sancar
Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 3 (2), 136-144, 2021
82021
TOPLUM SAĞLIĞININ YÖNETİMİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE AŞIYA İLİŞKİN TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİ
F Yalman, T Sancar
Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 (2 …, 2021
62021
Determining the competitiveness level and competitivity factors of the thermal health tourism sector of South Egean Thermal Tourism Development region
M BAYAT, F YALMAN
Business & Management Studies: An International Journal 8 (4), 551-578, 2020
62020
The impact on patient satisfaction of health literacy
K Çatı, Y Karagöz, F Yalman, Y Öcel
Int J Economic Social Res 14, 67-88, 2018
62018
Medikal Turizmde Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Ve Hasta Sadakatine Etkisi: Türk Diasporası Üzerinde Bir Araştırma
Y Karagöz, F Yalman, Y Karaşin
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 9 (17), 1-13, 2022
52022
Covid-19’a Yönelik komplo teorilerinin aşı tereddüdüne etkisi: Aşı tutumunun aracı rolü
Y Karagöz, F Yalman, Y Karaşin
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 19-31, 2022
42022
SAĞLIK OKURYAZARLIĞI İLE E-SAĞLIK HİZMET TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ: E-NABIZ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
F Yalman, Y Öcel
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (77), 240-254, 2021
42021
Assessment of knowledge, attitudes and practices towards new Coronavirus (SARS-COV-2) of healthcare workers during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak
ME Yaşar, F Yalman
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 369-388, 2021
42021
The mediating role of health literacy in the effect of health service quality on patient loyalty
ME YAŞAR, A BAYDAŞ, F YALMAN
International journal of contemporary economics and administrative sciences …, 2020
42020
Determıning the effect of health literacy on healthy life style and rational drug use by path analysis
F Yalman, N Tosun
Turkish Journal of Science and Health 2 (3), 78-86, 2021
32021
The Relationship of Factors Affecting Traditional and Complementary Medicine Practices with Regular Drug Use, Presence of Chronic Disease and Level of Knowledge: A Cross …
F YALMAN, T SANCAR
Journal of Traditional Medical Complementary Therapies 5 (1), 2022
22022
TÜRKİYE’DE COVİD-19 SALGINININ İLK DÖNEMİNDE UYGULANAN HÜKÜMET POLİTİKALARININ KRİZ YÖNETİMİ BAKIŞ AÇISIYLA İRDELENMESİ
O Akgün, F Yalman
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 21 (83), 1408-1421, 2022
22022
Sağlık hizmetlerinde 4.0 uygulamaları ve sağlık yönetimine yansımaları
F Yalman, M Filiz
Sağlık ve Toplum 32 (1), 53-63, 2022
22022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20