Harun Yakisik
Harun Yakisik
karatekin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitim, Sağlık ve Teknoloji Düzeyinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Test Yaklaşımı.
H Yakişik, A Çetin
Sosyoekonomi 21 (1), 2014
112014
Karbon Emisyonu ve Enerji Tüketiminin Büyüme Üzerindeki Etkileri: MIST Ülkeleri Karşılaştırması
M Güllü, H Yakışık
Sosyoekonomi 25 (32), 239-253, 2017
82017
Yolsuzlukların sosyoekonomik belirleyicileri: Yatay kesit veri analizi
H Yakışık, AK Çetin
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (3), 2014
62014
The factors of billionaire generating capacity of world countries
H Yakisik, MM Kutluturk
Актуальні проблеми економіки, 470-479, 2014
42014
Relationship between inflation and economic growth in the Kyrgyz Republic
H Yakişik
SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ, 11, 2007
42007
A New Scale of Poverty: How the Officially Recorded Poor People in Turkey Perceive Themselves
H Yakışık, EŞ Dölarslan, BŞ Zülfikar
Development Policy Review 35, O322-O337, 2017
12017
Yapısal Dönüşüm ve Dönüşümün Yapısı: Türkiye Örneği
H YAKIŞIK, Ö Fikirli
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 112-128, 2015
12015
1995 Sonrası Kalkınma Sürecinde Ekonomik Büyüme ve Liberalizasyon: Türkiye ve Latin Amerika Ülkeleri Karşılaştırması
V KOÇ, H YAKIŞIK
TURKISH ECONOMIC ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS ICE-TEA …, 2017
2017
YOLSUZLUKLARIN SOSYOEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: YATAY KESİT VERİ ANALİZİ.
H YAKIŞIK, A ÇETİN
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 28 (3), 2014
2014
Wealth of Nations or Wealth of Persons: World Billionaires and Sector Concentration
H YAKIŞIK
2013
COMPARISON BETWEEN GREAT DEPRESSION AND 2008 CRISIS: IMPACTS OF 2008 CRISIS ON LIFE OF RURAL PEOPLE
H YAKIŞIK, D KUTLUAY
2010
Relationship between Inflation and Economic Growth in the Kyrgyz Republic/Kirgizistan'da Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Iliskisi
H Yakisik
Sosyoekonomi, 11, 2007
2007
The Impact Of Carbon Emission and Energy Consumption On Economic Growth: A Comparison of the MIST Countries
M GÜLLÜ, H YAKIŞIK
Sosyoekonomi 25 (32), 239-253, 0
Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri Algısı: Çankırı İli Örneği1 Perception of Economic Growth Determinants in Turkey: Sample of Çankiri
H Yakışık, EŞ Dölarslan, AK Çetin, P Güçlü
İçindekiler
D PENPECE, O ÇELİK, SB KILIÇ, H YAKIŞIK, BŞ ZÜLFİKAR, MR ZIBAEI, ...
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2), 0
Ülkelerin ya da Kişilerin Zenginliği: Dünya Milyarderleri Ve Sektör Yoğunluğu
H YAKIŞIK
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 0
2000 Sonrası Türkiye'de Kırsal ve Kentsel Yoksulluk: Kırsal Yoksullukla Mücadele Uygulama Örnekleri
H YAKIŞIK, BŞ ZÜLFİKAR
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2), 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17