Levent Selman Göktaş
Levent Selman Göktaş
Verified email at harran.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Şanlıurfa ve Konya illerinin inanç turizmi potansiyelleri ve halkın inanç turizmine bakışı açısından iki ilin karşılaştırılması
LS Göktaş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
152016
TURİZMİN KÜLTÜREL VE AHLAKİ ETKİSİ: ŞANLIURFA İLİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
LS GÖKTAŞ, İ TÜRKERİ
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 104-117, 2016
52016
Özel İlgi Turizmi Olarak Glamping Turizminin Mevcut Durumu: Bir Örnek Olay Analizi Araştırması
LS GÖKTAŞ, G ÇETİN, İ KIZILIRMAK
4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 2017
32017
Bolu Yedigöller Milli Parkı’nın Glamping Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi
LS Göktaş, İ Kızılırmak
Journal of Turkish Tourism Research 1 (4), 43-51, 2017
32017
Rekabet İlişkisi İçerisinde Turizm Uygulamaları
M Sağır, LS Göktaş
İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırmaları Örnekleri,(Edt. Yamaner Faruk …, 2018
22018
TURİZMİN YEREL HALK ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ: KONYA ÖRNEĞİ
M Sağır, LS Göktaş, A Gönülölmez
INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (ICCHT - 2017), 789-804, 2017
22017
Tourist tax practices in European Union member countries and its applicability in Turkey
LS Goktas, S Polat
Journal of Tourismology 5 (2), 145-158, 2019
12019
Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Demografik Değişkenlerine Göre Mesleki Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi
S Yıldız, LS Göktaş, T Habil, FF İstanbullu Dinçer
Journal of Turkish Tourism Research, 2019
12019
Davranışsal Ekonomi
LS GÖKTAŞ
Modern İşletmecilikte Yönetsel Konular, 257-267, 2020
2020
Turist vergisi ödeme istekliliğini etkileyen faktörler (Factors affecting the willingness to pay tourist tax)
LS GÖKTAŞ
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
2020
ŞANLIURFA HALKININ İNANÇ TURİZM ALGISINA YÖNELİK TUTUMLARININ TESPİTİ
LS GÖKTAŞ
Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 2018
2018
İstanbul’da Bulunan Özel Müzelere Yönelik E-Yorumların İçerik Analiziyle Birlikte Değerlendirilmesi
LS GÖKTAŞ, MZ DİNÇER
Journal of Recreation and Tourism Research 4 ((Special Issue 1)), 328-342, 2017
2017
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ALGISINA ETKİSİ KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
M Sağır, A Gönülölmez, LS Göktaş
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (İnternational Social Research …, 2017
2017
OTANTİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
M Sağır, LS Göktaş, F Manyas Hoyraz
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (İnternational Social Research …, 2017
2017
TOURIST TAX AND ITS IMPLICATIONS
LLS GÖKTAŞ, G ÇETIN, I KIZILIRMAK
TÜRKBİLİM, 1, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15