Follow
Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ
Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ
Yozgat Bozok University
Verified email at bozok.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Adaptation of the science, technology, engineering, and mathematics career interest survey (STEM-CIS) into Turkish
ZK UNLU, I Dokme, U Veli
Eurasian Journal of Educational Research 16 (63), 21-36, 2016
912016
Özel yetenekli öğrencilerin FeTeMM’in mühendisliği hakkındaki imajları
ZK Ünlü, İ Dökme
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 2017
662017
Turkish elementary school students’ performance on integrated science process skills
E Aydinli, I Dokme, ZK Ünlüa, N Öztürk, R Demir, E Benli
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 3469-3475, 2011
432011
The Effect of Combining Analogy-Based Simulation and Laboratory Activities on Turkish Elementary School Students' Understanding of Simple Electric Circuits.
ZK Unlu, I Dokme
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (4), 320-329, 2011
342011
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları FeTeMM Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
ZK Ünlü, D Zeynep
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 1502-1512, 2018
23*2018
Multivariate assessment of middle school students’ interest in STEM career: a profile from Turkey
Z Koyunlu Ünlü, İ Dökme
Research in Science Education 50 (3), 1217-1231, 2020
212020
Okul öncesi öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarının değerlendirilmesi
ZK ÜNLÜ, D Zeynep
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (1), 44-55, 2019
212019
An action research on teaching science through technology supported inquiry-based learning: a pilot study
ZK Unlu, I Dokme, A Tufekci
Procedia-Social and Behavioral Sciences 186, 46-52, 2015
132015
Science Teacher Candidates’ Epistemological Beliefs and Critical Thinking Disposition
ZK Unlu, I Dokme
Eurasian Journal of Educational Research 17 (72), 203-220, 2017
112017
The Challenge of Quantum Physics Problems with Self-Metacognitive Questioning
İ Dökme, ZK Ünlü
Research in Science Education, 1-18, 2021
92021
The effect of technology-supported inquiry-based learning in science education: Action research
ZK ÜNLÜ, İ Dökme
Journal of Education in Science Environment and Health 6 (2), 120-133, 2020
92020
Investigation of the relationship between middle school students’ computational thinking skills and their STEM career interest and attitudes toward inquiry
K Hava, Z Koyunlu Ünlü
Journal of Science Education and Technology 30 (4), 484-495, 2021
82021
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Etkinliklerin Bilimsel Araştırma ve Mühendislik Tasarım Sürecine Göre İncelenmesi
ZK ÜNLÜ, ŞEN Özgür
Sakarya University Journal of Education 8 (4), 185-197, 2018
82018
Fen ve teknoloji dersinde araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenmenin öğretim teknolojileri ile desteklenmesine yönelik bir eylem araştırması (Yayımlanmamış doktora tezi)
Z Koyunlu Ünlü
Gazi Üniversitesi, Ankara, 2015
82015
A comparison of the attitudes of rural and urban secondary school students towards the use of the internet
Z Koyunlu Ünlü, İ Dokme, M Sarikaya
World Journal on Educational Technology 6 (2), 2014
82014
Bilgisayar simülasyonları ve laboratuvar etkinliklerinin birlikte uygulanmasının öğrencilerin fen başarısına ve bilgisayara karşı tutumuna etkisi
Z Koyunlu Ünlü
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2011
82011
Bilgisayar simülasyonları ve laboratuvar etkinliklerinin birlikte uygulanmasının öğrencilerin fen başarısına ve bilgisayara karşı tutumuna etkisi
ZK Ünlü
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
72011
Ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma kavramı hakkındaki metaforları
ZK Ünlü, İ Dökme
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 276-286, 2018
62018
7th grade students’ views on combining the use of computer simulations and laboratory activities in science teaching
ZK Ünlü, İ Dökme
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 1173-1177, 2015
62015
Adaptation of physics metacognition inventory to Turkish
ZK Ünlü, İ Dökme
International Journal of Assessment Tools in Education 6 (1), 125-137, 2019
52019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20