Follow
Sevgi Çalışır Zenci
Sevgi Çalışır Zenci
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkçede Bilimsel Metinlerde Olumsuzluk
S Çalışır
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
12*2007
Açık ve Uzaktan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticileri için Temel İlkeler
H PİLANCİ, O SALTIK, SÇ ZENCİ
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 6 (14), 516-529, 2020
112020
Öğretmen adaylarının metin özetleme stratejilerini kullanım tercihleri
SÇ Zenci
Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 341-359, 2020
92020
İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim setindeki sözcük listelerinin değerlendirilmesi
SÇ ZENCİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 (2021 Yunus …, 2021
72021
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
SÇ ZENCİ
Muhafazakar Düşünce Dergisi 10 (38), 211-218, 2013
62013
Synchronous facilitation in distance foreign language teaching
N Girişen, N Söker, SÇ Zenci, O Saltık, F Bozkurt, H Pilancı
International Conference" ICT for Language Learning, 2020
32020
An Internet based language teaching model: Turkish language case
H Pilancı, F Bozkurt, SÇ Zenci, N Söker, N Girişen
32010
HEM’lerde Suriyeliler’e Türkçe Öğreten Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
H PİLANCİ, S ÇALIŞIR ZENCİ, O SALTIK, S YAŞAR
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 6 (1), 127-144, 0
3*
Teacher assessments of the process of preparing a blended teaching Turkish as a second language program assisted by quantum learning cycle
O Saltık, SÇ Zenci, H Pilancı
22020
ULAKBİM TR Dizinde Taranan Çeviribilim Alanındaki Araştırmaların İncelenmesi
SÇ ZENCİ
Söylem Filoloji Dergisi 5 (1), 239-251, 2020
22020
İkinci Dil Olarak Türkçenin Ediniminde Açık ve Örtük Adıllar
S Çalışır Zenci
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
22015
Essays on Turkish linguistics: proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics, August 6-8, 2008
S Ay
Otto Harrassowitz Verlag, 2009
22009
Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğreniminde Ders Tasarımı ve Etkinlik Yönetimi
S Çalışır Zenci, O Saltık, H Pilancı
Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğrenimi, 139-164, 2021
2021
Akademik Türkçe Öğretiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları
S Çalışır Zenci, O Saltık, H Pilancı
Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi -Kuram ve Uygulama-, 433-461, 2020
2020
A Research on Teachers Teaching Turkish to Syrians In Public Education Centers HEM’lerde Suriyelilere Türkçe Öğreten Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
H Pilancı, SÇ Zenci, O Saltık, S Yaşar
Journal of Language Education and Research 6 (1), 127-144, 2020
2020
LANGUAGE TEACHING WITH BLENDED LEARNING MODEL TO ADULT SYRIANS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN TURKEY
H Pilanci, O Saltık, MS Türker, SÇ ZENCİ
[GKA EDU 2020] Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje, 2020
2020
EŞZAMANSIZ DANIŞMANLIK SİSTEMİNDE ÖĞRENİCİ MESAJLARININ İNCELENMESİ
SÇ Zenci
Dil Dergisi 171 (1), 125-146, 2020
2020
Metinsel edimler doğrultusunda Türkçe bilimsel metinlerde kullanılan olumsuz tümcelerin görünümü
SÇ ZENCİ
2020
Anxiety Levels of Learners in Distance Language Teaching
SÇ Zenci
EDULEARN14 Proceedings, 7008-7008, 2014
2014
Türkçe bilimsel metinlerde olumsuzluğun işlevleri
SÇ Zenci
Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International …, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20