M. Nedim Bayuk
M. Nedim Bayuk
Prof. Dr., İİBF-İşletme Bölümü Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati İlişkisi
MN Bayuk, F Küçük
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 285-292, 2007
982007
Müşteri Memnuniyeti
A Öçer, N Bayuk
Pazarlama Dünyası 15 (2), 26-29, 2001
722001
Kriz Ortaminda Bir Başari Faktörü Olarak Çalişanlarin Kurum İmaji
F Küçük, MN Bayuk
Journal of Yaşar University 2 (7), 795-808, 2007
432007
Hizmet pazarlaması ve müşteri tutma
MN Bayuk
Akademik Bakış Dergisi 10, 1-12, 2006
342006
Global Çağda Müşteri ve Pazarlama Anlayışları
MN Bayuk
Pazarlama Dünyası 5, 30-35, 2005
34*2005
Özel gün ve haftaların tüketim üzerindeki etkileri
N Bayuk
Kamu İş Dergisi 11 (1), 185-197, 2009
16*2009
Nesnelerin İnterneti ve İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerine Etkileri
MN Bayuk, A ÖZ
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL) 5 (43), 41-58, 2017
152017
İşletme Çalışanlarının Müşteri Olma Güdüsü Üzerindeki Etkisi
MN Bayuk, F Küçük
Journal of Yaşar University 3 (11), 1575-1586, 2008
12*2008
Sosyal Medya Ortamında Gösterişçi Tüketimin Sergilenmesi
MN Bayuk, A ÖZ
Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 (27), 2846-2861, 2018
62018
Müşteri sadakati ve bankacılıkta müşteri sadakatinde sosyo-kültürel ve psikolojik faktörlerin rolü
MN Bayuk
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2004
62004
Influencer Marketing (Hatırlı Pazarlama)
MN Bayuk, M Aslan
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (75), 173-185, 2018
52018
Tüketici Boykotu ve İşletme Faaliyetlerine Etkileri
MN Bayuk, M Ofluoğlu
Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi 13 (1), 141-155, 2013
52013
Türkiye’de Yaş Meyve-Sebze Ticareti ve Toptancı Hallerinin İşleyişi (Trabzon Toptancı Hali Örneği)
MN Bayuk
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim …, 2000
42000
Kentsel Markalaşma ve Yerel Halkın Kentsel Markalaşma Algısı: Şanlıurfa Örneği
MN BAYUK, M OFLUOĞLU
Journal of International Social Research 10 (53), 2017
32017
Türkiye güney sınırı mayınlı alanların toprak ve tarım potansiyeli
M ÇULLU, A PINAR, A BİLGİLİ, A ALMACA, A AYDEMİR, A ÖZTÜRKMEN, ...
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (1), 38-46, 2015
32015
Yabancı Dilde Marka ve Mağaza Adları ve Tüketici Satınalma Davranışına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma
MN BAYUK, A KARAÇİZMELİ GÜZELER
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 30-44, 2011
3*2011
Tüketim Kültürü Üzerinde Kredi Kartı Kullanımının Etkileri: Ampirik Bir Araştırma
MN Bayuk, F Küçük
Akademik Araştırmalar Dergisi (Journal of Academic Studies), 17-40, 2008
32008
İşletmelerde Müşteri Göçü Ve Müşterilerin Terk Etme Nedenleri
MN Bayuk, HS Kurtuldu
Pazarlama Dünyası 20 (4), 55-59, 2006
32006
Endüstri 4.0 Kapsamında Yapay Zeka ve Pazarlamanın Geleceği
MN BAYUK, B Demir
International Journal of Social, Humanity And Administrative Sciences …, 2019
2*2019
Tüketicilerin Taklit Ürün Satınalma Davranışları Üzerine Bir Araştırma
MN Bayuk, M Ofluoğlu
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of …, 2016
22016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20