M. Nedim BAYUK
M. Nedim BAYUK
Prof. Dr., İİBF-İşletme Bölümü Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati İlişkisi
MN Bayuk, F Küçük
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 285-292, 2007
1282007
Müşteri Memnuniyeti
A Öçer, N Bayuk
Pazarlama Dünyası 15 (2), 26-29, 2001
782001
Kriz Ortaminda Bir Başari Faktörü Olarak Çalişanlarin Kurum İmaji
F Küçük, MN Bayuk
Journal of Yaşar University 2 (7), 795-808, 2007
492007
Hizmet pazarlaması ve müşteri tutma
MN Bayuk
Akademik Bakış Dergisi 10, 1-12, 2006
412006
Global Çağda Müşteri ve Pazarlama Anlayışları
MN Bayuk
Pazarlama Dünyası 5, 30-35, 2005
34*2005
Özel gün ve haftaların tüketim üzerindeki etkileri
N Bayuk
Kamu İş Dergisi 11 (1), 185-197, 2009
18*2009
Nesnelerin İnterneti ve İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerine Etkileri
MN Bayuk, A ÖZ
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL) 5 (43), 41-58, 2017
172017
Influencer Marketing (Hatırlı Pazarlama)
MN Bayuk, M Aslan
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (75), 173-185, 2018
102018
İşletme Çalışanlarının Müşteri Olma Güdüsü Üzerindeki Etkisi
MN Bayuk, F Küçük
Journal of Yaşar University 3 (11), 1575-1586, 2008
9*2008
Müşteri sadakati ve bankacılıkta müşteri sadakatinde sosyo-kültürel ve psikolojik faktörlerin rolü
MN Bayuk
92004
Sosyal Medya Ortamında Gösterişçi Tüketimin Sergilenmesi
MN Bayuk, A ÖZ
Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 (27), 2846-2861, 2018
82018
Kentsel Markalaşma ve Yerel Halkın Kentsel Markalaşma Algısı: Şanlıurfa Örneği
MN BAYUK, M OFLUOĞLU
Journal of International Social Research 10 (53), 2017
62017
Tüketici Boykotu ve İşletme Faaliyetlerine Etkileri
MN Bayuk, M Ofluoğlu
Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi 13 (1), 141-155, 2013
62013
İşletmelerde Müşteri Göçü Ve Müşterilerin Terk Etme Nedenleri
MN Bayuk, HS Kurtuldu
Pazarlama Dünyası 20 (4), 55-59, 2006
52006
Türkiye’de Yaş Meyve-Sebze Ticareti ve Toptancı Hallerinin İşleyişi (Trabzon Toptancı Hali Örneği)
MN Bayuk
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim …, 2000
5*2000
Yabancı Dilde Marka ve Mağaza Adları ve Tüketici Satınalma Davranışına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma
MN BAYUK, A KARAÇİZMELİ GÜZELER
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 30-44, 2011
4*2011
Endüstri 4.0 Kapsamında Yapay Zeka ve Pazarlamanın Geleceği
MN BAYUK, B Demir
International Journal of Social, Humanity And Administrative Sciences …, 2019
3*2019
Türkiye güney sınırı mayınlı alanların toprak ve tarım potansiyeli
M ÇULLU, A PINAR, A BİLGİLİ, A ALMACA, A AYDEMİR, A ÖZTÜRKMEN, ...
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (1), 38-46, 2015
32015
Tuketim Kulturu Uzerinde Kredi Karti Kullaniminin Etkileri: Ampirik Bir Arastirma
N Bayuk, F Kucuk
Journal of Academic Studies 38, 17-40, 2008
32008
Tüketicilerin Taklit Ürün Satınalma Davranışları Üzerine Bir Araştırma
MN Bayuk, M Ofluoğlu
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of …, 2016
22016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20