Takip et
Emel Dikbaş Torun
Emel Dikbaş Torun
Associate Professor, Pamukkale Üniversitesi
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Online distance learning in higher education: E-learning readiness as a predictor of academic achievement
ED Torun
Open Praxis 12 (2), 191-208, 2020
1562020
Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi
E Dikbaş
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006
452006
Synchronous interaction in online learning environments with Adobe Connect Pro
ED Torun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 2492-2499, 2013
282013
Restructuring e-learning with ontologies
G Kyzylkaya, ED Torun, P Askar
2007 International Conference on Computational Science and its Applications …, 2007
202007
Educational use of social media in higher education: Gender and social networking sites as the predictors of consuming, creating, and sharing content
ED Torun
Acta Educationis Generalis 10 (2), 112-132, 2020
192020
Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi)
E Dikbaş
Dokuz Eylül ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2006
152006
The effect of levels of processing with navigation design types on recall and retention in e-learning environments
E Dikbas Torun, A Altun
Behaviour & Information Technology 33 (10), 1039-1047, 2014
112014
Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımında etik olmayan davranışların modellenmesi
E DİKBAŞ TORUN
Erciyes İletişim Dergisi 3 (3), 56-70, 2014
102014
Technology acceptance model and teachers’ adoption of laptops
E Toru, H Ilgaz, YK Usluel, A Ankara-Turkey
Technology-Enabled Education: A Catalyst for Positive Change 251, 2006
72006
İnternet Kullanımının Ilköğretim Öğrencilerinin Psiko-Sosyal Gelişimlerine Olumsuz Etkilerinin Incelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3 (4)
E Esgin, E Torun, ID Şakar, C Doğan, MS Yardım
52012
Teachers’ adoption of laptops in the stages of innovation decision process
ED Torun, YK Usluel, H Ilgaz
EdMedia+ Innovate Learning, 3147-3152, 2008
52008
Students’ Social Media Usage as a New Communication Environment: The Case of Pamukkale University
ED Torun
Current Debates in Film & Media Studies, 43, 2019
32019
Anxiety, depression, physical activity and quality of life in student physical therapists: A cross-sectional study
F Koçyiğit, ED Torun, ÜB Aslan
American Journal of Educational Research 3 (10A), 26-29, 2015
32015
Sosyal Medya Davranışları Ölçeklerinin Türkçe Formunun Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
E Dikbaş Torun
Akdeniz İletişim, 2019
22019
Sosyal medya davranışları ölçeğinin Türkçe formunun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması
ED TORUN
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 217-234, 2019
22019
Levels of processing during on-screen reading
ED Torun, A Altun
Volume I, eISSN, 2301-2358, 2013
22013
Düşük ve normal doğum ağırlıklı bebeklerin 12 aylık büyümesinin izlemi ve büyümeyi etkileyen faktörler
E Dikbaş
Tıp Fakültesi, 2012
22012
Fascist Discourses in the Single-Party Period: The Case of 1942 Wealth Tax in the Cumhuriyet Newspaper
ÖÖ SUBAY, F POLAT, ED TORUN
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 11 (1), 180-199, 2023
12023
UNIVERSITY STUDENTS’ INNOVATIVE PERSONALITY AND INTERNET SELF-EFFICACY
ED Torun
Current Debates in Film & Media Studies, 67, 2019
12019
Fascist Discourses in the Single-Party Period: The Case of 1942 Wealth Tax in the Cumhuriyet Newspaper
Ö Özdeşım Subay, F Polat, E Dikbaş Torun
Marmara Üniversitesi siyasal bilimler dergisi (online), 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20