Takip et
Cengiz KESİK
Cengiz KESİK
Harran Üniveristesi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN EBA VE EĞİTİM PORTALLARI İLE İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ
C Kesik, Ö Baş
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 11 (1), 93-115, 2021
342021
İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlığını belirlemeye yönelik envanter geliştirme ve uygulama: Şanlıurfa ili örneği
C Kesik
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
112016
İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlık düzeyleri
C Kesik
Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2016
62016
Parents' views on initial literacy teaching in the distance education process
Í Polat, C Kesik
Cukurova University Faculty of Education Journal 51 (1), 443-472, 2022
32022
The effect of poetry reading studies based on reading strategies on reading fluent skills
C Kesik, I Polat
E-International Journal of Educational Research 14 (1), 313-329, 2023
22023
The effect of the 5w1h technology model on some variables related to reading skills in primary school
C Kesik, BAS Ozlem
International Online Journal of Primary Education (IOJPE) ISSN: 1300-915X 11 …, 2022
22022
Dijital ve Basılı Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
FM CİĞERCİ, C KESİK, M YILDIRIM
Journal of Mother Tongue Education/Ana Dili Egitim Dergisi 10 (3), 2022
22022
Conducting and evaluating reading development studies on a student with fluency reading problems
C Kesik, ME Kesik
Journal of Language Education and Research 7 (1), 121-160, 2021
22021
Development of a refugee education competency framework: Turkish context with Syrian refugee students
S Çelik, D Saka, İ Polat, C Kesik, M Ayaz
International Journal of Inclusive Education, 1-27, 2023
12023
İlkokulda iki dilli çocuklara Türkçe öğretimine ilişkin yapılmış çalışmaların incelenmesi
C KESİK, E HALİSTOPRAK
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 13-32, 2023
12023
What do Turkish primary teachers think about integration of Web 2.0 literacy tools in primary schools during covid 19?
B Gök, C Kesik
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 291-317, 2022
12022
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’EXPERIENCES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES DURING COVID-19 PANDEMIC
H DEDEOĞLU, Ö BAŞ, C KESİK, S ÇELİK
Journal of History School (JOHS), 2021
12021
Elementary School Science Literacy Level of Third Grade Students/İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen Okuryazarlık Düzeyleri
C KESİK
Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (6), 1139-1159, 2016
12016
Best Practices in Initial Literacy Teaching.
C KESİK
International Online Journal of Education & Teaching 10 (4), 2023
2023
The effect of digital literacy levels and e-learning attitudes on screen reading self-efficacy: A structural equation modelling
M Yıldırım, C Kesik, FM Ciğerci
Journal of Educational Technology and Online Learning 6 (3), 625-646, 2023
2023
Okuma Stratejilerine Dayalı Şiir Okuma Çalışmalarının Akıcı Okuma Becerilerine Etkisi.
C Kesik, İ Polat
E-International Journal of Educational Research 14 (1), 2023
2023
An Analysis of Handwriting Legibility of First Grade Students by School Starting Age
İ Polati, C Kesikii
Indexing/Abstracting 19 (5), 199, 2023
2023
Best Practices in Initıal Literacy Teaching (İlk Okuma Yazma Öğretiminde İyi Örnek Uygulamalar)
C KESİK
İnternational Online Journal of Education and Teaching 4 (10), 2450-2465, 2023
2023
Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersi etkinliklerine yönelik algıları
C KESİK, FM CİĞERCİ
e-Kafkas Journal of Educational Research 8 (2), 304-319, 2021
2021
İlkokulda Kapsayıcı Eğitim: Türkiye Modeli
Ö Baş, C Kesik
Pegem A Yayıncılık, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20