Takip et
Mert Gürer
Mert Gürer
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
ÖSYM’nin Müzik Öğretmenliği Programlarıyla İlgili Ön Koşuluna Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri
Ö Üçer, M Gürer, G Yılmaz, Ö Sonsel
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (3), 2023
2*2023
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 100. YILI İÇİN BESTELENMİŞ ESERLERE GENEL BİR BAKIŞ
M Gürer
Online Journal of Music Sciences 8 (2), 172-201, 2023
2023
Görme engeli olan bireylere müzik eğitimi alanında hizmet veren kuruluşların incelenmesi
M GÜRER, Ö ÖZTOSUN ÇAYDERE
International Education Congress, Educongress, 2023, 422, 2023
2023
Geçmişten Günümüze Türkiye'deki Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparative Investigation of Fine Arts High …
G Yılmaz, M Gürer, Ö Üçer, ÖB Sonsel
International Journal of Education and Literacy Studies 11 (3), 217-233, 2023
2023
1998, 2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarının Program Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of 1998, 2006 and 2018 Music Teaching Undergraduate …
M Gürer, Ö Üçer, G Yılmaz, ÖB Sonsel
International Journal of Education and Literacy Studies 11 (1), 207-221, 2023
2023
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Becerilerinin Gelişmesine Yönelik Kullanılan Mobil Uygulamalar
M Gürer, S Bilgin
Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları VII, 63-85, 2023
2023
Müzi̇k Teori̇si̇ ve İşi̇tme Eği̇ti̇mi̇ne Yöneli̇k Çalışma Sayfası Musictheory.net’i̇n İçeri̇k Yönünden İncelenmesi̇
M GÜRER, S BILGIN
Online Journal of Music Sciences 6 (1), 5-43, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–7