Follow
yusuf ünsal
yusuf ünsal
Anadolu Üniversitesi -Araştırma Görevlisi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Döviz Kuru ve Sektörel Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz
YÜYKG GÜNSOY
Journal of Academic Opinion 1 (1), 15-23, 2021
22021
DOES ISLAMIC BANKING STIMULATE ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM SUBNATIONAL TURKISH DATA.
İT ÇINAR, Y Ünsal
Journal of Financial Politic & Economic Reviews/Finans Politik & Ekonomik …, 2022
12022
Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme: Orta Doğu Ülkeleri Açısından Benoit Hipotezinin Sınanması
İT ÇINAR, Y Ünsal
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 276-289, 2021
12021
PANEL ARDL YAKLAŞIMIYLA YOKSULLAŞTIRAN BÜYÜME HİPOTEZİNE EKONOMİK KARMAŞIKLIK MERCEĞİNDEN BİR BAKIŞ
Y Ünsal
Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, 142-152, 2023
2023
Economic Growth and Terrorism in the Middle East: A Heterogeneous Panel Causality Approach
Y Ünsal, İT Çınar
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 18 (1), 17-27, 2022
2022
The Evolution of The World Bank and IMF Policies: An Evaluation on Turkey
Y ÜNSAL
Anadolu University Journal of Faculty of Economics 3 (2), 134-150, 2021
2021
MILITARY EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: AN EXAMINATION OF BENOIT HYPOTHESIS FOR MIDDLE EASTERN COUNTRIES.
İT ÇINAR, Y ÜNSAL
Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7