Follow
yusuf ünsal
yusuf ünsal
Anadolu Üniversitesi -Araştırma Görevlisi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
DOES ISLAMIC BANKING STIMULATE ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM SUBNATIONAL TURKISH DATA.
İT ÇINAR, Y Ünsal
Journal of Financial Politic & Economic Reviews/Finans Politik & Ekonomik …, 2022
12022
Döviz Kuru ve Sektörel Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz
YÜYKG GÜNSOY
Journal of Academic Opinion 1 (1), 15-23, 2021
12021
Economic Growth and Terrorism in the Middle East: A Heterogeneous Panel Causality Approach
Y ÜNSAL, İT ÇINAR
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 18 (1), 17-27, 2022
2022
Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme: Orta Doğu Ülkeleri Açısından Benoit Hipotezinin Sınanması
İT ÇINAR, Y ÜNSAL
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 276-289, 2021
2021
MILITARY EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: AN EXAMINATION OF BENOIT HYPOTHESIS FOR MIDDLE EASTERN COUNTRIES.
İT ÇINAR, Y ÜNSAL
Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5