Takip et
Rüyam Küçüksüleymanoğlu
Rüyam Küçüksüleymanoğlu
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Stratejik planlama süreci
R Küçüksüleymanoğlu
Kastamonu Eğitim Dergisi 16 (2), 403-412, 2008
1822008
Burnout Syndrome Levels of Teachers in Special Education Schools in Turkey.
R Küçüksüleymanoglu
International journal of special education 26 (1), 53-63, 2011
892011
In service training of ELT teachers in Turkey between 1998-2005
R Küçüksüleymanoğlu
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 359-369, 2006
682006
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri.
R Küçüksüleymanoğlu
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2007
61*2007
Taşımalı eğitim (Bursa ili örneği)
R Küçüksüleymanoğlu
İlköğretim Online 5 (2), 16-24, 2006
522006
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUKLARI, BİLİŞ ÖTESİ FARKINDALIKLARI VE DENETİM ODAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
E Şahin, R Küçüksüleymanoğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2), 317-334, 2015
402015
Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri : Uludağ Üniversitesi Örneği
R KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, HO EĞİLMEZ
342013
Organizational ımage perceptions of higher education students
R Küçüksüleymanoğlu
Educational Research and Reviews 10 (20), 2667-2673, 2015
272015
İlköğretim okullarında stratejik planlama çalışması:(Bursa ili Canaydın İlköğretim Okulu örneği)
R Küçüksüleymanoğlu
Anadolu Üniversitesi, 2004
25*2004
Occupational burnout levels of Turkish imams
R Küçüksüleymanoğlu
Review of Religious Research 55, 27-42, 2013
212013
Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması: Bursa İli Örneği
TB KILINÇARSLAN, R KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 617-636, 2019
202019
İlköğretim örgütlerinde stratejik planlama süreci: bir örnek olay incelemesi
R Küçüksüleymanoğlu
Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 2 (1), 6-33, 2007
192007
eTwinning projelerinin öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerine katkısı
EG Erdem, FB Başar, G Toktay, İH Yayğaz, R Küçüksüleymanoğlu
International Journal of Social Sciences and Education Research 7 (3), 204-219, 2021
182021
Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
R KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, N ÇELİK
Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken 6 (3), 2014
13*2014
Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
A Güneş, R Küçüksüleymanoğlu
Yaşadıkça Eğitim 34 (2), 2020
122020
A Suggestion on How" Edmodo" Can Encourage a Lifelong Learning.
AR Ersöz, R Küçüksüleymanoglu, Z Ersöz
Online Submission 2 (1), 141-153, 2017
112017
Suriyeli Öğrenciler İçin Görevlendirilen PICTES Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri: Bursa Örneği
R Küçüksüleymanoğlu, A Kurt
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39, 28-49, 2020
102020
İmam Hatip Liselerinin misyon, vizyon ve değerler bağlamında karşılaştırılması
N Emen, G Polat, R Küçüksüleymanoğlu
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2019
102019
Cyberbullying among secondary school teachers by parents
R Küçüksüleymanoğlu
International Journal of Evaluation and Research in Education 8 (1), 151-158, 2019
102019
The Influence of Organizational Image on Academic Success for International Students.
R Küçüksüleymanoglu
International Journal of Higher Education 6 (5), 56-64, 2017
102017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20