Mahmut Dağcı
Mahmut Dağcı
Verified email at bezmialem.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de 2008-2018 Yılları Arasında Model ve Kuram Kullanılmış Hemşirelik Araştırmaları: Sistematik İnceleme
M Dagci
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 929-943, 2019
12019
Türkiye’de 1991-2019 Yılları Arasında Yapılan Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü Tezleri
M Dagci, B Gülşah, K Kaynak, M Leyla, Ş Polat.
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi 2 (3), 159-169, 2019
1*2019
Afet Hazırlığında Planlamanın Temel İlkeleri
Y Sayin, M Dagci
Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-Özel Konular 4 (3), 8-15, 2018
12018
Perioperative Precautions for Novel Coronavirus Outbreak
M Dagci, HM Alptekin
Bezmialem Science 8 (Supplement-2), 58-62, 2020
2020
One of the Occupational Hazards in the Operating Room: Bone Cement
M DAĞCI, T ALBAYRAM
2019
Artroskopik Cerrahi ile İlişkili Cilt Yanıklarının Önlenmesi: Ameliyathane Hemşireleri Neler Yapabilir?
T ALBAYRAM, M DAĞCI
2019
Türkçe Web Sitelerindeki Diyabet İle İlgili Bilgilerin Kalite Analizi: Pilot Çalışma
H Taslak, M Kekeç, E AVCI, M DAĞCI
2019
Toxic Effects of Bone Cement on The Operating Room Health Workers: A Systematic Review
Y SAYIN, M DAĞCI
2019
Needlestick and sharps injuries among operating room nurses, reasons and precautions
M DAĞCI, Y SAYIN
2019
Türkiye’de Hemşire İle İlgili Yapılan İnternet Aramalarının İncelenmesi
E Akman, E AVCI, M DAĞCI
2018
Yatağa Bağımlı Hastalarda Oluşan Basınç Yaralanmalarının Bakımında Transkültürel Hemşirelik Yaklaşımı
SC DEMİR, M DAĞCI
2018
Koroner Arter Bypass Grefti Cerrahisi Geçirmiş Hastanın Hipotermi Yönetimi
SC DEMİR, M DAĞCI
2018
Simülasyon Kullanımına Bir Örnek: CPR Uygulaması
M DAĞCI, Y USLU
2017
Current Approaches to Preoperative Skin Preparation: Literature Review
M Dagci
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14