Follow
Aykan Candemir
Aykan Candemir
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarini Etkileyen Faktorler
A Candemir
Ege Academic Review 9 (2), 659-675, 2009
692009
An empirical analysis of the determinants of international tourism demand: The case of Izmir
AÖ Önder, A Candemir, N Kumral
European Planning Studies 17 (10), 1525-1533, 2009
612009
Exploring the innovativeness and market orientation through mission and vision statements: The case of Istanbul stock exchange companies
A Candemir, AE Zalluhoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 619-628, 2013
482013
The effect of marketing expenditures during financial crisis: the case of Turkey
A Candemir, AE Zalluhoglu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 291-299, 2011
452011
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen faktörler: Bir uygulama
A Candemir
YASED Yayınları 1, 2006
352006
Perakende sektöründe satış elemanlarının eğitimlerinin ve kişisel niteliklerinin satış başarısı üzerindeki etkisi: İzmir örneği
A Candemir, AE Zalluhoğlu, E Yücel
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015
142015
Sosyal pazarlama çerçevesinde kamu spotlarının incelenmesi: Keşifsel bir analiz. 10-13 Haziran Anadolu Üniversitesi, 20
AE Zalluhoğlu, C Karslı, A Candemir, N Günay
Ulusal Pazarlama Kongresi, 467-478, 2015
122015
PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE KENT BAKKALLARIN REKABET GÜCÜNÜN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ
A Candemir
Ege Akademik Bakış Dergisi 10 (1), 2010
122010
E-Belediye Çerçevesinde Ege Bölgesi Kıyı Belediyelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
A Candemir, İS KAZANÇOĞLU
Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 196-214, 2009
122009
Glokal Ürün ve Marka Stratejilerinin Değerlendirilmesi:“Algida” İzmir Örneği
A Candemir, AE Zalluhoğlu
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 3 (6), 1-27, 2010
102010
Factors affecting the sport related consumer expenditures
A Candemir, AE ZALLUHOğLU
Ege Academic Review 12, 29-39, 2012
92012
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ve İstihdam Üzerindeki Etkileri
A Candemir
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Dergisi, 2007
72007
Content Analysis of Top 1000 Turkish Company Web Sites: Marketing Mix Practices
A Candemir, K Ventura, İ Kazançoğlu
International Journal of Business and Management Studies 3 (2), 55-68, 2011
62011
Risk Perception of Turkish Exporters in Transportation: An Example of Aegean Region
A Candemir, AE Zalluhoğlu, E Demiralay
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2010
52010
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR: İZMİR MERKEZLİ BİR SANAYİ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
A. Erhan ZALLUHOĞLU, Aykan CANDEMİR, Miray BAYBARS, Cihat KARSLI
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 7, 205-218, 2016
4*2016
İzmir’deki bazı sosyal koşullar hakkında bir araştırma, İzmir 1921
A Candemir
İZ. BBK Yay 8, 2000
42000
Sosyal pazarlama çerçevesinde kamu spotlarının incelenmesi: Keşifsel bir analiz. 2
AE Zalluhoğlu, C Karslı, A Candemir, N Günay
U. Kongresi (DÜ), Eskişehir, 2015
32015
Perception of Financial and Payment Terms Risks: The Analysis of Aegean Exporters
A Candemir, AE Zalluhoğlu, E Demiralay
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2011
32011
Perception of Financial and Payment Terms Risks: The Analysis of Aegean Exporters Erdal DEMIRALAY 3
A Candemir, AE ZALLUHOĞLU
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2011
32011
Öğrencilerin Mobil Kozalanma (Mobile Cocooning) Davranışlarının Analizi: İzmir Örneği
A Candemir, AE Zalluhoğlu, A Diyadin, C Karslı
Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar 2 (1), 1-12, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20