Naci Gündoğan
Naci Gündoğan
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de yoksulluk ve yoksullukla mücadele
N Gündoğan
Ankara Sanayi Odası, 42-56, 2008
1112008
Genç işsizliği ve Avrupa Birliği-ne Üye Ülkelerde Uygulanan Genç istihdam Politikaları
N Gündoğan
741999
Çalışma ekonomisi
N Gündoğan, MK Biçerli
Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2003
512003
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde bir istihdam politikası aracı olarak yaşam boyu öğrenme ve bazı örnek program ve uygulamalar
N Gündoğan
Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi 7 (2), 299-312, 2003
472003
Hizmetler sektöründe istihdam
N Gündoğan
Kamu-İş Dergisi 6 (1), 1-16, 2002
272002
iŞGÜCÜNÜN YAŞLANMASı VE işGÜCÜ PiYASALARINA ETKiLERi
N Gündoğan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 56 (04), 2001
252001
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İstihdam Üzerine Etkileri
N Gündoğan
232002
İşgücü piyasasında esneklik-güvence dengesi: Danimarka modeli
N Gündoğan
Çimento İşveren Dergisi 21 (3), 22-37, 2007
172007
Yoksulluğun değişen yüzü: çalışan yoksullar
N Gündoğan
Anadolu Üniversitesi, 2007
162007
Yoksullukla Mücadelede İstihdam Politikalarının Rolü ve Önemi
N Gündoğan
Yoksulluk Sempozyumu 31, 2003
152003
Genç işsizliği
N Gündoğan
TC Anadolu Üniversitesi, 2001
132001
Urbanization and labor market informality in developing countries
N Gundogan, MK Bicerli
122009
Female labor force participation in urbanization process: the case of Turkey
B Mustafa Kemal, G Naci
112009
The working poor: a comparative analysis
N Gundogan, MK Bicerli, U Aydin
Anadolu University, 2005
112005
İstihdam politikalarının bir hedefi olarak “iş kalitesi” ve uluslararası kuruluşların bu konudaki yaklaşımları
N Gündoğan
Çimento İşveren 24 (1), 4-15, 2010
92010
Avrupa Birliği’nde Yeni Bir Yönetişim Biçimi Olarak Açık Koordinasyon Yöntemi ve Avrupa İstihdam Stratejisi
N Gündoğan
Çimento İşveren Dergisi, Ocak, 12-26, 2006
82006
İşsizlik
N Gündoğan, K Biçerli
Çalışma Ekonomisi, GÜNDOĞAN, Naci, BİÇERLİ, Kemal (Edt.) 2, 199-218, 2004
82004
Genç İşsizliği, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 130
N Gündoğan
Eskişehir, 2001
82001
İnternet ve Sendikal Hareket
N Gündoğan
72002
Can Denmark’s flexicurity system be replicated in developing countries
N Gundogan
The case of Turkey. MPRA paper, unpublished. Available at: mpra. ub. uni …, 2009
62009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20