Follow
Mert Yavaşca
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk Resim Sanatı’nda Çanakkale Savaşları
M Yavaşca
Çanakkale OnSekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış …, 2010
52010
Cemal Tollu’ nun ‘Kore Savaşçıları’ İsimli Tablosunun Analizi
M Yavaşca
International Social Sciences Studies Journal 9 (107), 5019-5030, 2023
2023
Geç Dönem Osmanlı Resim Sanatında Kültürel Kimliğin Temsili; Ressam Halil Paşa'nın 'Madam X' Tablosu
M Yavaşca
International Journal of Troy Art and Design 2 (5), 44-53, 2022
2022
Çağdaş Türk Resminde Kimlik İnşası
M Yavaşca
Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Ana Sanat Dalı, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4