Meltem Ulusan Polat
Title
Cited by
Cited by
Year
Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri
M İşeri, M Ulusan
102007
Behavioral Finance
H Pernsteiner, H Sumer, M Ulusan Polat
22019
BIST-100 Getirileri, Dış Ticaret Açığı ve Enflasyon Büyümesinin Nedensellik Açısından Analizi.
M Ulusan
TISK Academy/TISK Akademi 9 (18), 2014
12014
BİST-100 Getirileri, Dış Ticaret Açığı ve Enflasyon Büyümesinin Nedensellik Açısından Analizi
M Ulusan
TİSK Akademi 9 (18), 119-129, 2014
12014
Digitalisierung und die Auswirkungen auf den türkischen Kapitalmarkt
EH Sümer Göğüş, M Ulusan Polat, G Yüksel
Digitalisierung in der Betriebswirtschaft - Festschrift Haluk Sumer, 2020
2020
Does Borsa Istanbul Incorporate Herding And Calendar Anomalies?: An Empirical Evidence
SGH Çilingirtürk Ahmet, Ulusan Polat Meltem
Journal of Business Economics and Finance 9 (1), 12-27, 2020
2020
An Analysis of Capital Structure Factors in the Turkish Manufacturing Sector by Structural Equity Model
M Ulusan Polat, G Yüksel, AM Çilingirtürk, H Sümer Göğüş
The Empirical Economics Review 9 (4), 343-369, 2019
2019
Davranışsal Finansın Ayak Sesleri
MU Polat
İktisat ve Toplum, 35-42, 2019
2019
Do Calendar Anomalies Really Exist? An Evidence from Borsa Istanbul
M Ulusan Polat, AM Çilingirtürk, H Sümer Göğüş
Behavioral Finance, 2019
2019
Conceptualizing and Measuring the Intention to Invest in Borsa Istanbul: Empirical Evidence from the Perspective of Foreign Investors
M Ulusan Polat, G Kelemci, G Güsan Köse
Behavioral Finance, 2019
2019
Bıst-100 Getirileri, dışticaret açığı ve enflasyon büyümesinin nedensellik açısından analizi
M ULUSAN POLAT
TİSK Akademi 9 (18), 118-129, 2014
2014
SPOR KULÜBÜ HİSSE SENETLERİNİN GETİRİ VE İŞLEM HACMİNİN VOLATİLİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB'YE DAYALI BİR ÇALIŞMA
M Ulusan, G Hancı
13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 2013
2013
BORSA İSTANBUL’DA İÇ YA DA DIŞ DENETİM ODAKLI BİREYLER AÇISINDAN BANKACILIK HİSSELERİ BAZINDA SÜRÜ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
M Ulusan, G Hancı, M Paksoy
17. Ulusal Finans Sempozyumu, 2012
2012
Underpricing“ der türkischen Unternehmen beim ersten Angebot an der Istanbuler Börse und kurzfristige Performancebeurteilung
M Ulusan
Finanzierung und Controlling in Emerging Markets, 2011
2011
Turkish Capital Markets by Considering the Adjustments Regarding the EU and Interactions between Turkey and Germany
M Ulusan
Humboldt-Kolleg '09, 175-183, 2009
2009
Turkish Housing Loan Market And Secondary Mortgage Market Perspectives
M Ulusan
Öneri 8 (30), 177-184, 2008
2008
Basel II ye Geçiş Sürecinde KOBİ lerin Bilgilendirilmesi ve KOBİ lerin Eğitimine Yönelik Bir Çalışmaya İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
M İşeri, M Ulusan
2008
Basel II'ye Geçiş Sürecinde KOBİ'lerin Bilgilendirilmesi ve KOBİ'lerin Eğitimine Yönelik Bir Çalışmaya İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
M İşeri, M Ulusan
Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 75-83, 2008
2008
Turkish Housing Loan Market and Secondary Mortgage Market Perspectives
M Ulusan
Öneri 8 (30), 177-184, 2008
2008
Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri
M İseri, M Ulusan
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20