Takip et
Meral Güven
Meral Güven
Eğitim Bilimleri Bölümü, Anadolu Üniversitesi
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki
M Güven
PQDT-Global, 2004
4472004
Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasindaki ilişkiye genel bir bakiş
M Güven, D Kürüm
Sosyal Bilimler Dergisi 1, 75-90, 2006
2592006
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasýndaki İlişki.
M Güven, D Kürüm
Ilkogretim Online 7 (1), 2008
1222008
Problem kurma yaklaşımıyla gerçekleştirilen matematik öğretiminin problem çözme başarısı, problem kurma becerisi ve matematiğe yönelik görüşlere etkisi
B Turhan, M Güven
Cukurova University Faculty of Education Journal 43 (2), 217-234, 2014
882014
Meta-Cognitive Strategy Usage and Epistemological Beliefs of Primary School Teacher Trainees.
SD Belet, M Guven
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (1), 51-57, 2011
842011
Ortaokullar için güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri
F Çıray, EA Küçükyılmaz, M Güven
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (31), 31-56, 2015
772015
Effect of Inquiry-Based Learning Approach on Student Resistance in a Science and Technology Course.
D Sever, M Guven
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (4), 1601-1605, 2014
672014
Problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarıları, problem kurma becerileri ve matematiğe yönelik …
B Turhan
PQDT-Global, 2012
572012
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasýndaki İlişki.
M Güven, D Kürüm
Ilkogretim Online 7 (1), 2008
51*2008
Öğretme-öğrenme süreci
M Güven
Öğretim ilke ve yöntemleri, 2011
502011
İlköğretim fen ve teknoloji dersinde araştırma temelli öğrenme yaklaşımının öğrenci dirençlerine etkisi
D Sever
PQDT-Global, 2012
482012
Development of learning strategies scale: study of validation and reliability
M Güven
World Applied Sciences Journal 4 (1), 31-36, 2008
482008
Self-regulated learning skills of undergraduate students and the role of higher education in promoting self-regulation
M GUVEN, BB BABAYIGIT
Eurasian Journal of Educational Research 20 (89), 47-70, 2020
432020
Teacher candidates' learning styles and critical thinking disposition
M Güven, DA Kürüm, SA Yücel
432007
Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri
M Güven, ŞD Belet
İlköğretim Online (elektronik) 9 (1), 361-378, 2010
422010
Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançlarının ve bilişüstü stratejilerinin incelenmesi
ŞD BELET, M GÜVEN
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (1), 31-57, 2011
382011
Relationship between self-efficacy, learning strategies, and learning styles of teacher candidates (Anadolu University example)
MG Baltaoğlu, M Güven
South African Journal of Education 39 (2), 2019
372019
Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki
M Güven
PQDT-Global, 2004
37*2004
Programda öğretme-öğrenme süreci
M Güven
Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Maya Akademi, 2008
342008
The epistemological beliefs of distance education students
M Guven
Turkish Online Journal of Distance Education 10 (3), 217-246, 2009
32*2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20