Follow
Meral Güven
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki
M Güven
PQDT-Global, 2004
4402004
Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasindaki ilişkiye genel bir bakiş
M Güven, D Kürüm
Sosyal Bilimler Dergisi 1, 75-90, 2006
2532006
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasýndaki İlişki.
M Güven, D Kürüm
Ilkogretim Online 7 (1), 2008
1172008
Problem kurma yaklaşımıyla gerçekleştirilen matematik öğretiminin problem çözme başarısı, problem kurma becerisi ve matematiğe yönelik görüşlere etkisi
B Turhan, M Güven
Cukurova University Faculty of Education Journal 43 (2), 217-234, 2014
822014
Meta-Cognitive Strategy Usage and Epistemological Beliefs of Primary School Teacher Trainees.
SD Belet, M Guven
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (1), 51-57, 2011
812011
Ortaokullar için güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri
F Çıray, EA Küçükyılmaz, M Güven
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (31), 31-56, 2015
762015
Effect of Inquiry-Based Learning Approach on Student Resistance in a Science and Technology Course.
D Sever, M Guven
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (4), 1601-1605, 2014
672014
Relationship between self-efficacy, learning strategies, and learning styles of teacher candidates (Anadolu University example)
MG Baltaoğlu, M Güven
South African Journal of Education 39 (2), 2019
59*2019
Problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarıları, problem kurma becerileri ve matematiğe yönelik …
B Turhan
PQDT-Global, 2012
552012
Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançlarının ve bilişüstü stratejilerinin incelenmesi
ŞD BELET, M GÜVEN
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (1), 31-57, 2011
50*2011
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasýndaki İlişki.
M Güven, D Kürüm
Ilkogretim Online 7 (1), 2008
50*2008
Öğretme-öğrenme süreci
M Güven
Öğretim ilke ve yöntemleri, 2011
492011
Development of learning strategies scale: study of validation and reliability
M Güven
World Applied Sciences Journal 4 (1), 31-36, 2008
472008
The relationship between learning styles and learning strategies
M Güven
Unpublished doctoral dissertation). Anadolu University, Eskişehir, Turkey, 2004
47*2004
İlköğretim fen ve teknoloji dersinde araştırma temelli öğrenme yaklaşımının öğrenci dirençlerine etkisi
D Sever
PQDT-Global, 2012
462012
Teacher candidates' learning styles and critical thinking disposition
M Güven, DA Kürüm, SA Yücel
432007
Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri
M Güven, ŞD Belet
İlköğretim Online (elektronik) 9 (1), 361-378, 2010
422010
Self-regulated learning skills of undergraduate students and the role of higher education in promoting self-regulation
M GUVEN, BB BABAYIGIT
Eurasian Journal of Educational Research 20 (89), 47-70, 2020
392020
Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasindaki ilişkiye genel bir bakiş
M Güven, D Kürüm
Sosyal Bilimler Dergisi 1, 75-90, 2006
39*2006
Yeni Öğrenme Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri
G EKİCİ, M GÜVEN
PEGEM, 2019
32*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20