Follow
Kemal Yürümezoğlu
Title
Cited by
Cited by
Year
YARATICILIK VE ÜSTÜN YETENEKLİLİĞİN BAZI ZEKA KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
B Karabey, K Yürümezoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 86-107, 2015
832015
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin enerji ve enerji ile ilgili kavramları algılamaları
K Yürümezoğlu, S Ayaz, A Çökelez
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2 …, 2009
782009
The effect of 3D computer modeling and observation-based instruction on the conceptual change regarding basic concepts of astronomy in elementary school students
H Küçüközer, ME Korkusuz, HA Küçüközer, K Yürümezoğlu
Astronomy Education Review 8 (1), 010104, 2009
762009
The effective presentation of inquiry-based classroom experiments using teaching strategies that employ video and demonstration methods
S Sever, A Oguz-Unver, K Yurumezoglu
Australasian Journal of Educational Technology 29 (3), 2013
592013
Student concepts about what happens in a simple electrical circuit with a current source
K YÜRÜMEZOĞLU, A ÇÖKELEZ
Journal of Turkish Science Education 7 (3), 147-166, 2010
42*2010
Comparison teaching strategies of videotaped and demonstration experiments in inquiry-based science education
S Sever, K Yurumezoglu, A Oguz-Unver
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5619-5624, 2010
352010
A Teaching Strategy for Developing the Power of Observation in Science Education.
A Oguz-Unver, K Yurumezoglu
Online Submission, 2009
30*2009
Grade 7-9 students’ perceptions of energy and related concepts
K Yürümezoğlu, S Ayaz, A Çökelez
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics …, 2009
212009
Discovering complementary colors from the perspective of steam education
B Karabey, MY Koyunkaya, T Enginoglu, K Yurumezoglu
Physics education 53 (3), 035001, 2018
172018
Temel ölçme bilgi ve becerilerinin etkinlik temelli öğretimine yönelik bir çalışma
Ş Maral, A Oğuz Ünver, K Yürümezoğlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (1), 541-563, 2012
17*2012
The Primacy of Observation in Inquiry-Based Science Teaching.
A Oguz, K Yurumezoglu
Online Submission, 2007
172007
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’CONCEPTIONS REGARDING ASTRONOMICAL PHENOMENA
H Küçüközer, A Küçüközer, K YURUMEZOGLU, ME KORKUSUZ
Education Sciences 5 (2), 521-537, 2010
132010
Modern fizikte öğrencilerin ve öğretmen adaylarının algılama ve mantık yürütme biçimleri üzerine bir çalışma
K Yürümezoğlu
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (1), 52-61, 2005
132005
Teaching the absorption of light colours using an artificial rainbow
K Yurumezoglu, H Isik, G Arikan, G Kabay
Physics Education 50 (4), 402, 2015
122015
Developing children’s observation skills using a fractal pattern from nature
K Yurumezoglu, M Oztas Cin
Science Activities 56 (2), 63-73, 2019
112019
PRIMARY SCIENCE STUDENTS’APPROACHES TO INQUIRY-BASED LEARNING
OU Ayse, K Yurumezoglu
International Online Journal of Primary Education 3 (2), 76-84, 2014
112014
Hipotez test sürecinde çocukların ve yetişkinlerin bilimsel düşünme eğilimleri
K Yürümezoğlu, A Ünver Oğuz
10*2009
Conceptualization forms of" electricity, electric current and electrical energy" by junior high school (aged 12-14) students
A Cokelez, K Yurumezoglu
Latin-American Journal of Physics Education 3 (3), 1, 2009
102009
An entertaining method of teaching concepts of linear light propagation, reflection and refraction using a simple optical mechanism
K Yurumezoglu
Physics Education 44 (2), 129, 2009
92009
Türkiye’nin farklı bölgelerinden fen bilimleri öğretmenlerinin aktif öğrenme etkinlikleri eğitimi ile ilgili görüşleri ve öz değerlendirmeleri
GS SELÇUK, S ÇALIŞKAN, G ŞENDUR, K YÜRÜMEZOĞLU
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 9 (2 …, 2015
8*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20