Naim Karagöz
Naim Karagöz
Tıp Eğitimi,Doktor Öğretim Üyesi. Cumhuriyet Üniversitesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir süreç iyileştirme örneği olarak görüntü arşivleme ve iletişim sisteminin (Pacs) değerlendirilmesi (Sivas Numune Hastanesi Uygulaması)
AR İnce, Y Erol, N Karagöz
İşletme Araştırmaları Dergisi 5 (3), 243-257, 2013
202013
A population-based survey on the incidence of burn injuries in Sivas-Turkey.
S Yılmaz, RE Sezer, N Karagöz, AR Erçöçen, H Sezer, M Erkan, OF Erin, ...
Türkiye Klinikleri tıp Bilimleri Dergisi 30 (5), 1552-1560, 2010
13*2010
Hava kirliliğinin Sivas Göğüs Hastalıkları Hastanesine yatışlar üzerine etkisi
Y Koç, N Karagöz, AS Seven
J Kartal TR 13, 75-8, 2002
82002
The prevalence of exfoliation syndrome in Turkey
R Kılıç, N Karagöz, AB Çetin, Y Çakmak, H Sezer, Y Özay, SÜ Çomçalı, ...
Acta Ophthalmologica 94 (2), e105-e108, 2016
72016
HİZMET İŞLETMELERİNDE MALIYET ANALİZİ: SİVAS NUMUNE HASTANESİ YANIK ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN MALİYET ANALİZİ
E HAZAR, AR İNCE, ÇAM Selim, N KARAGÖZ
Business & Management Studies: An International Journal 1 (2), 156-167, 2013
4*2013
Sivas'ta Sıtma Durumu
M Eğri, N Karagöz, H Sümer
Türkiye Parazitoloji Dergisi 21 (2), 145-147, 1997
41997
SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE’YE GETİRİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
FO Ağaoğlu, N Karagöz, S Zabun
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 428-450, 2019
12019
SAĞLIK KURUMU ÇALIŞANLARINDA ZAMAN YÖNETİMİ (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ).
N KARAGÖZ, ÖF ÇETİNKAYA
Journal of International Social Research 12 (66), 2019
2019
A field research for the determination the influence of physicians’ professionalism understanding on medical errors attitude
E Yayla, N Karagöz
Cumhuriyet Medical Journal 41 (3), 2019
2019
1997 Sivas population health survey household situation.
N Karagöz, G Koçoğlu
Cumhuriyet Medical Journal 42 (2), 2019
2019
SAĞLIK MEVZUATI GÖREV TANIMLARI VE ÇALIŞANLARININ MESLEK GÖREV TANIMLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI.
N KARAGÖZ, R BIÇAKÇIGİL
Journal of International Social Research 12 (63), 2019
2019
Bireylerin Sağlık Hizmeti Kullanım Kültürlerinin Sağlık Ekonomisi Perspektivinden değerlendirilmesi
N Karagöz, E Ilıman
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 5 (20), 1034-1044, 2019
2019
Kamu Sağlık Kuruluşlarında Satınalma Sisteminde Karşılaşılan Problemlere Yönelik Araştırma
N Karagöz, YZ Kurtuluş, E Ilıman
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi 9 (1), 7-23, 2019
2019
Excessive numbers of students in Medical Faculties, Analysis of Cumhuriyet University
M Karademir, N Karagöz, A Altun, İ Çetin
Cumhuriyet Medical Journal 40 (4), 319-325, 2018
2018
Sivas Yöresindeki Kasaplarda ve Süt Ürünleri İmalathanelerinde Çalışanlarda Buruselloz Seropozitifliği
A Alim, Y Hakgüdener, N Karagöz, H Vural, Ö Kahraman
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 55 (1), 25-29, 1998
1998
Sivas İlinde Hava Kirliliğinin Ölümler Üzerine Etkisi
N Karagöz, H Sümer, İ Çetin, M Eğri, F Koçoğlu
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 18 (4), 265-268, 1996
1996
Hizmet İşletmelerinde Maliyet Analizi: Sivas Numune Hastanesi Yanık Ünitesinde Yatan
E HAZAR, AR İNCE, S ÇAM, N KARAGÖZ
Naim Karagöz1, Duygu Ayhan Başer2, Hatice Küçükceran3, Ezgi Ağadayı1
N Karagöz
KAMU HASTANE BİRLİKLERİNİN ÜLKE SAĞLIK POLİTİKALARINA KATKISINI BELİRLEMEDE SAĞLIK PERSONELİNİN ALGISI [SİVAS İLİ ÖRNEĞİ]
M FİLİZ, N KARAGÖZ
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 105-127, 0
The relationship between burnout, empathy levels and interest in social activities of medical school students: Two-centre study
N KARAGÖZ, DA BAŞER, H KÜÇÜKCERAN, E AĞADAYI
Cumhuriyet Tıp Dergisi 42 (1), 9-18, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20