Naim Karagöz
Naim Karagöz
Tıp Eğitimi,Doktor Öğretim Üyesi. Cumhuriyet Üniversitesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir süreç iyileştirme örneği olarak görüntü arşivleme ve iletişim sisteminin (Pacs) değerlendirilmesi (Sivas Numune Hastanesi Uygulaması)
AR İnce, Y Erol, N Karagöz
İşletme Araştırmaları Dergisi 5 (3), 243-257, 2013
192013
The prevalence of exfoliation syndrome in Turkey
R Kılıç, N Karagöz, AB Çetin, Y Çakmak, H Sezer, Y Özay, SÜ Çomçalı, ...
Acta ophthalmologica 94 (2), e105-e108, 2016
102016
A population-based survey on the incidence of burn injuries in Sivas-Turkey.
S Yılmaz, RE Sezer, N Karagöz, AR Erçöçen, H Sezer, M Erkan, OF Erin, ...
Türkiye Klinikleri tıp Bilimleri Dergisi 30 (5), 1552-1560, 2010
8*2010
Hava kirliliğinin Sivas Göğüs Hastalıkları Hastanesine yatışlar üzerine etkisi
Y Koç, N Karagöz, AS Seven
J Kartal TR 13, 75-8, 2002
82002
Betonarme Döşemelerde Isı Yalıtım Uygulamaları
N Karagöz, SF Şenkal
Şantiye Dergisi, Kasım 2004 Sayı 197, 52-53, 2004
52004
SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE’YE GETİRİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
FO AĞAOĞLU, N KARAGÖZ, S ZABUN
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 428-450, 2019
42019
HİZMET İŞLETMELERİNDE MALIYET ANALİZİ: SİVAS NUMUNE HASTANESİ YANIK ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN MALİYET ANALİZİ
E HAZAR, AR İNCE, ÇAM Selim, N KARAGÖZ
Business & Management Studies: An International Journal 1 (2), 156-167, 2013
4*2013
Sivas'ta Sıtma Durumu
M Eğri, N Karagöz, H Sümer
Türkiye Parazitoloji Dergisi 21 (2), 145-147, 1997
41997
Bir tıp fakültesi öğrencilerinin pandemide uzaktan eğitim ile ilgili davranışları ve sorunları pandemi sürecinde tıp eğitimi
DA Başer, E Ağadayı, N Karagöz
The Journal of Turkish Family Physician 11 (4), 149-158, 2020
12020
Kamu Sağlık Kuruluşlarında Satınalma Sisteminde Karşılaşılan Problemlere Yönelik Araştırma
N Karagöz, YZ Kurtuluş, E Ilıman
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi 9 (1), 7-23, 2019
1*2019
Evaluation of medical school students' knowledge, attitudes, and behaviors regarding traditional and complementary medicine
S Karahan, E AĞADAYI, N Karagöz
Cumhuriyet Medical Journal 42 (4), 434-440, 2020
2020
The relationship between burnout, empathy levels and interest in social activities of medical school students: Two-centre study
N Karagöz, DA Başer, H Küçükceran, E AĞADAYI
Cumhuriyet Medical Journal 42 (1), 9-18, 2020
2020
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları’nın Değerlendirilmesi
S Karahan, E Ağadayı, N Karagöz
2020
SAĞLIK KURUMU ÇALIŞANLARINDA ZAMAN YÖNETİMİ (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ).
N KARAGÖZ, ÖF ÇETİNKAYA
Journal of International Social Research 12 (66), 2019
2019
A field research for the determination the influence of physicians’ professionalism understanding on medical errors attitude
EN Yayla, N Karagöz
Cumhuriyet Medical Journal 41 (3), 2019
2019
1997 Sivas population health survey household situation
N Karagöz, G Koçoğlu
Cumhuriyet Medical Journal 41 (2), 263-275, 2019
2019
SAĞLIK MEVZUATI GÖREV TANIMLARI VE ÇALIŞANLARININ MESLEK GÖREV TANIMLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI.
N KARAGÖZ, R BIÇAKÇIGİL
Journal of International Social Research 12 (63), 2019
2019
Sağlık Turizmi İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti (Samsun ve Sivas İli Karşılaştırması)
N Karagöz, A Öztürk
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4), 1260-1273, 2019
2019
Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
N Karagöz, S Üstün, E ILIMAN
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (4), 279-291, 2019
2019
Bireylerin Sağlık Hizmeti Kullanım Kültürlerinin Sağlık Ekonomisi Perspektivinden değerlendirilmesi
N Karagöz, E Ilıman
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 5 (20), 1034-1044, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20