Follow
Utku Akseki
Utku Akseki
Ege University Assist. Prof.
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A nonlinear investigation of the twin deficits hypothesis over the business cycle: Evidence from Turkey
AN Çatık, B Gök, U Akseki
Economic Systems 39 (1), 181-196, 2015
322015
Neo-Liberal Politikalar-Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Ekseninde Türkiye ve Avrupa Birliği: Türkiye’nin Çevreleşmesi
B Alparslan, KE Afşar, U Akseki
Dokuzeylül Üniversitesi 2, 20-22, 2008
122008
A regime-dependent investigation of the impact of macroeconomic variables on the housing market activity in Turkey
U Akseki, AN Çatık, B Gök
Economics Bulletin 34 (2), 1081-1090, 2014
112014
Türkiye’de bölgesel göç, konut ve işgücü piyasaları üzerine panel nedensellik analizleri
U Akseki, B Türkcan
International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP) 26 (27 …, 2016
102016
TÜRK İMALAT SANAYİNDEKİ UZMANLAŞMANIN TEKNOLOJİ DÜZEYİNE GÖRE BÖLGESEL BİR ANALİZİ
J YOLCHI, U AKSEKİ
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (18), 134-145, 2018
22018
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Kent Nüfus Büyüklüklerinin Dağılımı: ZİPF Kanunu.
U Akseki, B Gök, E Deliktaş
Ege Academic Review 14 (2), 2014
12014
City Size Distributions in Central Asian Republics: ZIPF’S Law
U AKSEKİ, GÖK Barış, E DELİKTAŞ
Ege Academic Review 14 (2), 295-304, 2014
12014
THE IMPACT OF TOURIST INFLOWS ON RESIDENTIAL SALES IN TURKISH PROVINCES: A SPATIAL ECONOMETRIC ANALYSIS
B Türkcan, U Akseki
Economic Issues: Global and Local Perspectives, 155, 2019
2019
An Empirical Analysis of the Long-Run Relationship Among Regional House Prices in Turkey
AN Catik, U Akseki, B Alpaslan
Available at SSRN 3093230, 2017
2017
The Determinants of Regional Unemployment in Turkey: A Spatial Panel Data Analysis
B TÜRKCAN, U AKSEKİ
Unregistered Employment, 176, 2017
2017
Orta Asya Turk Cumhuriyetlerinde Kent Nufus Buyukluklerinin Dagilimi: ZIPF Kanunu
U Akseki, B Gok, E Deliktas
Ege Academic Review 14 (2), 295-303, 2014
2014
DÜNYA FINDIK TALEBİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: PANEL VERİ ANALİZİ (1970–2010)
U Akseki
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 5 (1), 65-78, 2014
2014
HERDING BEHAVIOUR IN EMERGING MARKETS: EVIDENCE FROM BIST
KE AFŞAR, U AKSEKİ, ZS KİSAVA
Sosyal Bilimler Metinleri 2022 (1), 16-26, 0
COVID–19 SALGINININ TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ: GİRDİ–ÇIKTI ANALİZİ
U AKSEKİ, GÖK Barış
Sosyal Bilimler Metinleri 2021 (2), 1-24, 0
The Determinants of Foreign Direct Investment in Real Estate Market of Turkey: Evidence from a Cointegrated VAR
GÖK Barış, U AKSEKİ
TESAM Akademi Dergisi 7 (2), 277-299, 0
NEO-LİBERAL POLİTİKALAR-ULUSAL BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI EKSENİNDE TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: TÜRKİYE’NİN ÇEVRELEŞMESİ
B Alpaslan, KE Afşar, U Akseki
Research Network Collaboration in Economics: A Social Network Analysis for Izmir
U Akseki, B Türkcan
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 (2), 115-129, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17