Hakan Duman
Hakan Duman
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Girişimcilik Ekosistemini Etkileyen Faktörler
H Duman
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
22019
R’da kategorik veri analizi: χ 2 Testleri
E EYDURAN, H DUMAN
2020
R YAZILIMI İLE MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES (MARS) UYGULAMASI DERS NOTLARI
E EYDURAN, H DUMAN
2020
GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMLERİNİ MEYDANA GETİREN FAKTÖRLERE AİT KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN BİBLİYOMETRiK ANALİZ İLE TESPİTİ.
H DUMAN, S KÜNÜ
Hacettepe University Journal of Economics & Administrative Sciences …, 2020
2020
Türkiye’de Katılım Bankacılığının Girişimcilik Ekosistemleri Üzerine Etkisi
H Duman, S Takur
Journal of Institute of Economic Development and Social Researches 5 (16 …, 2019
2019
R’da Binary GLM Uygulaması Ders Notları
E EYDURAN, H DUMAN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–6