Hakan Duman
Hakan Duman
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Girişimcilik Ekosistemini Etkileyen Faktörler
H Duman
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
22019
GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMLERİNİ MEYDANA GETİREN FAKTÖRLERE AİT KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN BİBLİYOMETRiK ANALİZ İLE TESPİTİ
H DUMAN, K Serkan
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 38 (1 …, 2020
2020
Türkiye’de Katılım Bankacılığının Girişimcilik Ekosistemleri Üzerine Etkisi
H Duman, S Takur
Journal of Institute of Economic Development and Social Researches 5 (16 …, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–3