Follow
ibrahim TUNCEL
ibrahim TUNCEL
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi
Verified email at pau.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çoklu zekâ kuramı ile disiplinlerarası yaklaşımı temel alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri
Ö Demirel, İ Tuncel, C Demirhan, K Demir
Eğitim ve Bilim, 2008
852008
Eğitimde program geliştirme kavramlar yaklaşımlar
H Şeker, İ Görgen, İ Tuncel, B Alcı, Z Kablan, K Baykara, C Küçüktepe, ...
Ankara: Anı Yayıncılık, 2012
742012
Duyuşsal özelliklerin gelişimi açısından örtük program
İ Tuncel
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2008
352008
A case study on constructivist learning environment in content knowledge courses in science teaching
İ Tuncel, A Bahtiyar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 3178-3185, 2015
222015
DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİN GELİŞİMİ AÇISINDAN FİZİKİ ORTAMDAN KAYNAKLANAN ÖRTÜK PROGRAMIN İNCELENMESİ
İ Tuncel
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (20), 26-38, 2008
222008
Program geliştirmenin kuramsal temelleri
İ Tuncel
Eğitimde Program Geliştirme Kavramlar Yaklaşımlar H. Şeker (Ed.), 19-70, 2012
192012
The Factors Affecting the Intercultural Sensitivity Perception Level of Psychological Counseling and Guidance Students
I Tuncel, A Aricioglu
International Education Studies 11 (3), 61, 2018
152018
ETKİLEŞİMDEN KAYNAKLANAN ÖRTÜK PROGRAMIN DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİN GELİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
İ TUNCEL
Ege Eğitim Dergisi 8 (1), 41-63, 2007
142007
Effects of an Intercultural Communication Course in Developing Intercultural Sensitivity.
I Tuncel, T Paker
International Journal of Higher Education 7 (6), 198-211, 2018
102018
İlköğretim 2. sınıflarda öğrenme-öğretme sürecinin betimlenmesine ilişkin bir durum çalışması
T Üstündağ, Z Ayvaz, İTF ÇOBANOĞLU, F Çobanoğlu
İlköğretim Online 7 (2), 349-360, 2008
102008
Teacher and pupil views about activities based on multiple intelligences and the interdisciplinary approach
O Demirel, I Tuncel, C Demirhan, K Demir
Egitim ve Bilim 33 (147), 14, 2008
92008
Good teacher perceptions of students attending the pedagogical formation certificate program
Z Ayvaz-Tuncel, İ Tuncel
Institute of Advanced Engineering and Science, 2019
82019
Mesleki eğitimin sorunlarına ilişkin işverenlerin görüşleri
F Çobanoğlu, İ Tuncel
International conference on new trends in education and their implications …, 2010
82010
The Effectiveness of Intercultural Sensitivity Development Activities Integrated with Scientific Research Methods Course
I Tuncel
European Journal of Educational Research 8 (1), 301-312, 2019
52019
The Examination of Competencies in Master‘s Degree Programs in the Context of Lifelong Learning Key Competencies
İ Tuncel
Journal of Education and Training Studies 7 (3), 128 - 141, 2019
42019
DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ
İ TUNCEL, Ö Demirel
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 221-230, 2018
32018
Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi
Ö Demirel, K Demir, CD İŞCAN, İ Tuncel, C Karacaoğlu
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1-2), 75-86, 2008
3*2008
Hammond'un Değerlendirme Küpü Çerçevesinde Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinin Değerlendirilmesi
ÇN Hıdıroğlu, A Kandemir, İ Tuncel
null, 2016
22016
Örtük Program Yaklaşımları
İ Tuncel
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler, 96-107, 2019
2019
Ortaokul Beşinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Kesirler Ünitesinin Değerlendirilmesi
ÇN HIDIROĞLU, İ TUNCEL
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27), 313-365, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20