Follow
Prof. Dr. Cenk KEŞAN
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of problem posing approach to the gifted student’s mathematical abilities
C Keşan, D Kaya, S Güvercin
ASOS, 2010
832010
A Research on Geometry Problem Solving Strategies Used by Elementary Mathematics Teacher Candidates.
MZ Aydogdu, C Kesan
Online Submission 4 (1), 53-62, 2014
812014
İlköğretim seviyesindeki öğrenciler için cebirsel düşünme ve cebirsel muhakeme becerisinin önemi
D Kaya, C Keşan
Oğuz SERİN, 2014
562014
The investigation of elementary mathematics teacher candidates’ problem solving skills according to various variables
D Kaya, D İzgiol, C Keşan
Kura Publishing House, 2014
532014
Mathematics and science self-efficacy resources as the predictor of academic success
C Keşan, D Kaya
Hasan Basri Gündüz, 2018
432018
The Effect of Learning Geometry Topics of 7th Grade in Primary Education with Dynamic Geometer's Sketchpad Geometry Software to Success and Retention.
C Kesan, S Caliskan
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 12 (1), 131-138, 2013
392013
İlköğretimde aktif öğrenme modeli ile geometri öğretiminin başarı ve kalıcılık düzeyine etkisi
HH Aksu, C Keşan
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 2 (1), 94-113, 2011
392011
The effect of computer-assisted instruction on the achievement and attitudes towards mathematics of students in mathematics education
S Bayturan, C Keşan
International Journal of Global Education (IJGE) ISSN: 2146-9296 1 (2), 2012
372012
Chebyshev polynomial solutions of second-order linear partial differential equations
C Keşan
Applied mathematics and computation 134 (1), 109-124, 2003
322003
İlköğretimde ve ortaöğretimde geometri öğretimi-öğreniminde öğretmenler-öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. IV
S Yılmaz, C Keşan, Ş Nizamoğlu
Fen Bilimleri Kongresi Bildirileri 6 (8), 2000
322000
Yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel muhakeme becerilerine yönelik başarı düzeyi
D Kaya, C Keşan, D İzgiol, Y Erkuş
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 7 (1), 142-163, 2016
302016
Taylor polynomial solutions of linear differential equations
C Keşan
Applied Mathematics and Computation 142 (1), 155-165, 2003
302003
Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretimde öğrenci başarısına etkisi
D Bedir, S Yılmaz, C Keşan
XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, 372-376, 2005
272005
Bilgisayar destekli temel matematik dersi öğretimine sınıf öğretmenliği öğrencilerin bakış açıları
C Keşan, D Kaya
Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi 7 (1), 12-24, 2007
242007
ÖĞRETİMSEL LİDERLİK BOYUTU ÜZERİNE ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ BAKIŞ AÇILARI
C Keşan, D Kaya
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20-37, 2011
222011
The effect of internet-based education on student success in teaching of 8th grade triangles subject
D Kaya, C Kesan, D Izgıol
Turkish Online Journal of Distance Education 14 (1), 202-210, 2013
192013
Türkçe-Matematik birlikteliğinin öğrenci başarısını etkileme gücü üzerine bir araştırma
C Keşan, D Kaya, Ş Yetişir
Üniversite ve Toplum 8 (2), 1-8, 2008
182008
Taylor polynomial solutions of second order linear partial differential equations
C Keşan
Applied mathematics and computation 152 (1), 29-41, 2004
142004
ve Kaya, D.(2011)
C Keşan, Ş Yetişir
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Görsel, İşitsel ve Kinestetik …, 0
11*
Student opinions about learning primary 7th grade geometry subjects with geometer’s sketchpad
C Keşan, S Vatansever, D Kaya
ASOS, 2012
92012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20