Deniz Taşcı
Deniz Taşcı
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Measuring readiness for e-learning: Reflections from an emerging country
CH Aydın, D Tasci
Journal of Educational Technology & Society 8 (4), 244-257, 2005
3182005
İnsan kaynakları yönetimi
L Bilgin, D Taşçı, D Kağnıcıoğlu, S Benligiray, HZ Tonus
Anadolu Üniversitesi, 2008
652008
Örgütsel vatandaşlık davranışı-örgütsel öğrenme değerleri ilişkisi: akademisyenler üzerinde görgül bir araştırma
D Taşçı, U Koç
592007
Anadolu Üniversitesi
L Tezi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
522004
Support services and learning styles influencing interaction in asynchronous online discussions
M Küçük, E Genç‐Kumtepe, D Taşcı
Educational Media International 47 (1), 39-56, 2010
472010
Kentin üniversite algısı: Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir örneği
D Taşçı, E Gökalp, M Candan
402011
Anadolu üniversitesinin Eskişehir’e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı
F Sürmeli
Ekim, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, 2008
262008
YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KULLANDIKLARI İKNA VE ETKİLEME TAKTİKLERİNİN KULLANIM SIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
D TAŞCI, E Eroğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (17), 533-546, 2007
262007
YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KULLANDIKLARI İKNA VE ETKİLEME TAKTİKLERİNİN KULLANIM SIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
D TAŞCI, E Eroğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (17), 533-546, 2007
262007
Toplam kalite yönetimi ve eğitimde uygulanabilirliği
D Taşcı
4. Ulusal Kalite Kongresi Tebliğler Kitabı, 255-259, 1995
221995
Kurumsal iletişim kalitesinin oluşmasında yöneticilerin geribildirim verme becerilerinin etkisi
D Taşcı, E Eroğlu
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008
212008
Anadolu üniversitesinin Eskişehir'e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı
D Taşçı, E Gökalp, E Genç Kumtepe, AT Kumtepe, E Toprak, T Tosunoğlu, ...
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Eskişehir: Anadolu …, 2008
192008
Örgüt kuramlarına giriş
D Taşçı
D. Taşçı ve diğerleri (der). Örgüt Kuramları. Açık Öğretim Yayınları, 2013
92013
Havayolu Sektöründe Yeni Bir İş Modeli: Bağlı Düşük Maliyetli Havayolu (Airline Within Airline) Modeli Ve Anadolujet Örneği Bağlamında Bir Karşılaştırma
D Taşçı, A Yalçınkaya, M Özdere
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 10 (2), 177-201, 2015
72015
Örgüt Kuramı, Anadolu Üniversitesi Yayınları
D TAŞÇI, E Erdemir
Eskişehir, 2013
72013
İşletmelerin Öğrenen Organizasyon Olma Yolundaki Çabalarının Türkiye’deki Görünümü
D Taşcı, E Eroğlu
Anadolu Üniversitesi, 2004
72004
Yarının organizasyonları için bugünden ipuçları
D Taşcı, U Koç
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006
62006
İnsan Kaynakları Yönetimi
D TAŞCI
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2004
62004
İnsan kaynakları yönetimi ve kurumsallaşma
D Taşçı
Anadolu Üniversitesi, 2000
62000
Türkiye'de bilgisayar destekli eğitimin yönetimi ve bir model önerisi
D Taşcı
Anadolu Üniversitesi, 1993
61993
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20