Deniz Taşcı
Deniz Taşcı
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Measuring readiness for e-learning: Reflections from an emerging country
CH Aydın, D Tasci
Journal of Educational Technology & Society 8 (4), 244-257, 2005
4002005
İnsan kaynakları yönetimi
HZ Tonus, D Kağnıcıoğlu, S Benligiray, B Baraz, D Özler
Anadolu Üniversitesi, 2007
812007
Örgütsel vatandaşlık davranışı-örgütsel öğrenme değerleri ilişkisi: akademisyenler üzerinde görgül bir araştırma
D Taşçı, U Koç
612007
Anadolu Üniversitesi
L Tezi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
562004
Support services and learning styles influencing interaction in asynchronous online discussions
M Küçük, E Genç‐Kumtepe, D Taşcı
Educational Media International 47 (1), 39-56, 2010
472010
Kentin üniversite algısı: Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir örneği
D TAŞCI, E Gökalp, E GENÇ KUMTEPE
Amme İdaresi Dergisi 44 (2), 131-146, 2011
452011
YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KULLANDIKLARI İKNA VE ETKİLEME TAKTİKLERİNİN KULLANIM SIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
D TAŞCI, E Eroğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 533-546, 2007
322007
YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KULLANDIKLARI İKNA VE ETKİLEME TAKTİKLERİNİN KULLANIM SIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
D TAŞCI, E Eroğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 533-546, 2007
322007
Anadolu üniversitesinin Eskişehir’e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı
F Sürmeli
Ekim, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, 2008
282008
Kurumsal iletişim kalitesinin oluşmasında yöneticilerin geribildirim verme becerilerinin etkisi
D TAŞÇI, E Eroğlu
Selçuk iletişim 5 (2), 26-34, 2008
272008
Toplam kalite yönetimi ve eğitimde uygulanabilirliği
D Taşcı
4. Ulusal Kalite Kongresi Tebliğler Kitabı, 255-259, 1995
241995
Anadolu üniversitesinin Eskişehir'e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı
D Taşçı, E Gökalp, E Genç Kumtepe, AT Kumtepe, E Toprak, T Tosunoğlu, ...
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Eskişehir: Anadolu …, 2008
202008
Örgüt kuramlarına giriş
D Taşçı
Taşçı, Deniz ve Erdemir, Erkan (Der.), Örgüt Kuramı, 2-20, 2013
132013
Havayolu Sektöründe Yeni Bir İş Modeli: Bağlı Düşük Maliyetli Havayolu (Airline Within Airline) Modeli Ve Anadolujet Örneği Bağlamında Bir Karşılaştırma
D Taşçı, A Yalçınkaya
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 10 (2), 177-201, 2015
122015
İşletmelerin Öğrenen Organizasyon Olma Yolundaki Çabalarının Türkiye’deki Görünümü
D Taşcı, E Eroğlu
Anadolu Üniversitesi, 2004
92004
Eskişehir’de Yaşam Boyu Öğrenme Başlığı Altında Yetişkin Eğitiminin Analizi
D Taşcı, CH Aydın, EG Kumtepe, AT Kumtepe, GK Kıcır, GD Dinçer
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 35, 197-211, 2015
72015
Kalite yönetim sistemleri
D Taşçı, SN Çabuk
Anadolu Üniversitesi, 20, 2013
72013
Örgüt Kuramı, Anadolu Üniversitesi Yayınları
D TAŞÇI, E Erdemir
Eskişehir, 2013
72013
İnsan Kaynakları Yönetimi
D TAŞCI
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2004
72004
İnsan kaynakları yönetimi ve kurumsallaşma
D Taşçı
Anadolu Üniversitesi, 2000
72000
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20