Follow
Deniz Taşcı
Deniz Taşcı
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Measuring readiness for e-learning: Reflections from an emerging country
CH Aydın, D Tasci
Journal of Educational Technology & Society 8 (4), 244-257, 2005
6312005
Örgütsel vatandaşlık davranışı-örgütsel öğrenme değerleri ilişkisi: akademisyenler üzerinde görgül bir araştırma
D Taşçı, U Koç
Anadolu Üniversitesi, 2007
1092007
İnsan kaynakları yönetimi
L Bilgin, D Taşçı, D Kağnıcıoğlu, S Benligiray, HZ Tonus
Anadolu Üniversitesi, 2008
712008
Anadolu Üniversitesi
L Tezi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
702002
Support services and learning styles influencing interaction in asynchronous online discussions
M Küçük, E Genç‐Kumtepe, D Taşcı
Educational Media International 47 (1), 39-56, 2010
632010
Kentin üniversite algısı: Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir örneği
D Taşçı, E Gökalp, EG Kumtepe
572011
Kurumsal iletişim kalitesinin oluşmasında yöneticilerin geribildirim verme becerilerinin etkisi
D TAŞÇI, E Eroğlu
Selçuk iletişim 5 (2), 26-34, 2008
512008
YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KULLANDIKLARI İKNA VE ETKİLEME TAKTİKLERİNİN KULLANIM SIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
D TAŞCI, E Eroğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 533-546, 2007
492007
YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KULLANDIKLARI İKNA VE ETKİLEME TAKTİKLERİNİN KULLANIM SIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
D TAŞCI, E Eroğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 533-546, 2007
492007
Anadolu üniversitesinin Eskişehir’e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı
F Sürmeli
Ekim, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, 2008
392008
Kalite yönetim sistemleri
D Taşçı, E Eroğlu, S Çabuk, G Duman, O Ağlargöz, E Erdemir, E Özsoy
Anadolu Üniversitesi, 20, 2013
372013
Havayolu sektöründe yeni bir iş modeli: bağlı düşük maliyetli havayolu (airline within airline) modeli ve Anadolujet örneği bağlamında bir karşılaştırma
D Taşçı, A Yalçınkaya
362015
Örgüt kuramlarına giriş
D Taşçı
Taşçı, Deniz ve Erdemir, Erkan (Der.), Örgüt Kuramı, 2-20, 2013
282013
Siberkondri ciddiyet ölçeği’nin anadolu üniversitesi iletişim bilimleri fakültesi öğrencilerine uygulanması
K Elciyar, D TAŞÇI
Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (4), 57-70, 2017
242017
Anadolu üniversitesinin Eskişehir'e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı
D Taşçı, E Gökalp, E Genç Kumtepe, AT Kumtepe, E Toprak, T Tosunoğlu, ...
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Eskişehir: Anadolu …, 2008
242008
Eskişehir’de yaşam boyu öğrenme başlığı altında yetişkin eğitiminin analizi
D TASCI, CH AYDIN, EG Kumtepe, AT Kumtepe, GK KIYIK, GD DİNÇER
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 197-211, 2015
222015
Toplam kalite yönetimi ve eğitimde uygulanabilirliği
D Taşcı
4. Ulusal Kalite Kongresi Tebliğler Kitabı, 255-259, 1995
211995
Bir kurumsal girişimci olarak devlet: yeni kurumsal kuram bağlamında bir değerlendirme
A Yalçınkaya, D Taşcı
Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi 2 (1), 71-90, 2017
192017
Örgüt Kuramı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
D Taşçı, E Erdemir
Eskişehir, 2013
182013
İnsan Kaynakları Yönetimi
D TAŞCI
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2004
182004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20