Follow
Assoc. Prof. Dr. Çevik, Mustafa
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19 Pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri
B Bakioglu, M Cevik
Electronic Turkish Studies 15 (4), 2020
573*2020
Multidimensional 21st Century Skills Scale: Validity and Reliability Study.
M Cevik, C Şentürk
Cypriot Journal of Educational Sciences 14 (1), 11-28, 2019
1662019
Impacts of the project based (PBL) science, technology, engineering and mathematics (STEM) education on academic achievement and career interests of vocational high school students
M Çevik
Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, 2018
1322018
Ortaokul Öğretmenlerinin FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Farkındalıklarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
M Çevik, A Şanlıtürk, A Yağcı
Sakarya University Journal of Education 7 (3), 584-599, 2017
792017
Investigating students’ E-Learning attitudes in times of crisis (COVID-19 pandemic)
M Çevik, B Bakioğlu
Education and Information Technologies, 1-23, 2022
452022
Content Analysis of Stem-Focused Education Research in Turkey
M Çevik
TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ 14 (2), 12-26, 2017
402017
Exploring relationships between Kolb’s learning styles and mobile learning readiness of pre-service teachers: A mixed study
R Ata, M Çevik
Education and Information Technologies, 2019
382019
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ İLKOKULDA ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELE SAHİP ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA …
M Çevik
Nwsa Education Sciences 11 (1), 36-48, 2016
352016
Prediction of academic achievements of vocational and technical high school (VTS) students in science courses through artificial neural networks (comparison of Turkey and Malaysia)
A Yağcı, M Çevik
Education and Information Technologies 24 (5), 2147-2167, 2019
342019
Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ) geliştirme çalışması
M Çevik
International Journal of Human Sciences 14 (3), 2436-2452, 2017
342017
A study of STEM Awareness Scale development for high school teachers
M Çevik
International Journal of Human Sciences 14 (3), 2436-2450, 2017
25*2017
STEM Education through the Perspectives of Secondary Schools Teachers and School Administrators in Turkey.
M Çevik, E Özgünay
Asian Journal of Education and Training 4 (2), 91-101, 2018
232018
Bullying and victimization among Turkish adolescents: the predictive role of problematic internet use, school burnout and parental monitoring
Ö Çevik, R Ata, M Çevik
Education and Information Technologies 26, 3203–3230, 2021
192021
Evaluation of STEM (Science–Technology–Engineering–Mathematics) awareness of secondary school teachers with various variables
M Çevik, AD Şanlıtürk, A Yağcı
Sakarya University Journal of Education 7 (3), 584-599, 2017
182017
Mevcut Biyoloji Dersi Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi …
M Çevik, T Atıcı
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (3), 423-441, 2015
18*2015
The Effect of STEM Education Integrated into Teaching-Learning Approaches (SEITLA) on Learning Outcomes: A Meta-Analysis Study
M Çevik, B Bakioğlu
International Journal of Progressive Education 18 (2), 119-135, 2022
172022
Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi
M Çevik, C Abdioğlu
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (5), 304-325, 2018
172018
Proje Tabanlı (PjT) Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Eğitiminin, Meslek Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Mesleki İlgilerine Etkisi
M Çevik
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 8 (2), 281-306, 2018
172018
The Effect of Digital Activities on the Technology Awareness and Computational Thinking Skills of Gifted Students (eTwinning Project Example)
M ÇEVİK, N Barış, M Şirin, ÖO Kılınç, Y Kaplan, BA ÖZDEMİR, H YALÇIN, ...
International Journal of Modern Education Studies (IJONMES) 5 (1), 205-245, 2021
162021
STEM'den STEM+'ya( Teori ve Uygulama)
M Çevik, C Şentürk, C Abdioğlu
15*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20