Follow
Prof. Dr. Halil ALTINTAŞ
Title
Cited by
Cited by
Year
Is the environmental Kuznets Curve in Europe related to the per-capita ecological footprint or CO2 emissions?
H Altıntaş, Y Kassouri
Ecological Indicators 113, 1-14, 2020
2612020
BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ
H ALTINTAŞ
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39-61, 2004
1432004
Human well-being versus ecological footprint in MENA countries: A trade-off?
Y Kassouri, H Altıntaş
Journal of Environmental Management 263 (1), 1-16, 2020
1332020
Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: OECD ülkeleri üzerine yatay kesit bağımlılığı altında panel eşbütünleşme analizi
H Altıntaş, M Mercan
Ankara Üniversitesi Siyasal Biligiler Fakültesi Dergisi 70, 2015
1322015
Türkiye’de petrol fiyatları, ihracat ve reel döviz kuru ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı ve dinamik nedensellik analizi
H ALTINTAŞ
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (19), 1-30, 2013
1312013
Türkiye’de finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisinin sınır testi yaklaşımıyla analizi: 1987–2007
H Altıntaş, Y Ayrıçay
Anadolu Üniversitesi, 2010
1202010
Türkiye’de birincil enerji tüketimi, karbondioksit emisyonu ve ekonomik büyüme ilişkisi: eşbütünleşme ve nedensellik analizi
H ALTINTAŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8 (1 …, 2013
1192013
İkiz açıklar ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD ülkeleri üzerine yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı panel eşbütünleşme analizi
Ö Koçbulut, H ALTINTAŞ
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 145-174, 2016
1092016
The impact of energy technology innovations on cleaner energy supply and carbon footprints in Europe: a linear versus nonlinear approach
H Altıntaş, Y Kassouri
Journal of Cleaner Production 276, 124140, 2020
812020
Türkiye’de Bütçe Açığı, Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1992–2006
H Altıntaş, H Çetintaş, S Taban
Anadolu Üniversitesi 8 (2), 185-208, 2008
802008
Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat Arasindaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi: 1970-2005
H ALTINTAŞ, H Çetintaş
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33-56, 2015
762015
Does convergence contribute to reshaping sustainable development policies? Insights from Sub-Saharan Africa
R Ulucak, Y Kassouri, SÇ İlkay, H Altıntaş, APM Garang
Ecological Indicators 112, 1-9, 2020
732020
TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE GİRİŞİ VE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: 1996-2007
H Altıntaş
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64 (02), 1-30, 2009
652009
Türkiye’de hisse senedi fiyatları ve makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi: 1987-2008
H Altıntaş, F Tombak
Anadolu Üniversitesi Ekonomi Kongresi II 1, 21, 2011
612011
Türkiye'de Para Talebinin İstikrarı ve Sınır Testi Yaklaşımıyla Öngörülmesi: 1985 2006
H ALTINTAŞ
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15-46, 2008
612008
Twin deficit problem and Feldstein-Horioka hypothesis in Turkey: ARDL bound testing approach and investigation of causality
H Altintas, S Taban
International Research Journal of Finance and Economics 74, 30-45, 2011
582011
Türkiye’de elektrik tüketiminin dinamikleri ve ekonomik büyüme: sinir testi ve nedensellik analizi
H ALTINTAŞ, Ö Koçbulut
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37-65, 2014
542014
Threshold cointegration, nonlinearity, and frequency domain causality relationship between stock price and Turkish Lira
Y Kassouri, H Altıntaş
Research in International Business and Finance 52, 1-18, 2020
462020
Petrol fiyatlarinin gida fiyatlarina asimetrik etkisi: Türkiye için nardl modeli uygulamasi
H Altıntaş
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (4), 1-24, 2016
442016
TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET DENGESİ BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA ÖNGÖRÜLMESİ: 1989-2005
H ALTINTAŞ, R Çetin
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63 (04), 29-64, 2008
442008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20