Fatih Çetin
Fatih Çetin
Niğde Ömer Halisdemir University
ohu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
F Çetin, HN Basım
Amme İdare Dergisi 45 (1), 121-137, 2012
2162012
Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
HN Basım, F Çetin
Türk Psikiyatri Dergisi 22 (2), 104-114, 2011
179*2011
Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi.
HN Basım, F Çetin, A Tabak
Turk Psikoloji Dergisi 24 (63), 2009
1472009
The effects of the organizational psychological capital on the attitudes of commitment and satisfaction: A public sample in Turkey
F Çetin
European Journal of Social Sciences 21 (3), 373-380, 2011
1222011
Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü
F ÇETİN, HN BASIM
İŞ, GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 13 (3), 79-94, 2011
972011
Örgütsel vatandaşlık davranışlarının açıklanmasında örgütsel bağlılık, iş tatmini, kişilik ve örgüt kültürünün rolü
F Çetin
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi …, 2011
812011
The reliability and validity of the Resilience Scale for Adults-Turkish Version
HN Basim, F Cetin
Turk Psikiyatri Derg 22 (2), 104, 2011
792011
Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sürecine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
F ÇETİN, H Şeşen, HN Basım
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (3), 95-108, 2013
782013
Kişilerarası Çaşma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı
NH Şahin, HN Basim, F Çetin
Turkish Journal of Psychology, 2009
762009
Örgüt içi girişimcilikte öz yeterlilik algısı ve kontrol odağının rolü
F Çetin
Business and Economics Research Journal 2 (3), 69-85, 2011
752011
Örgütsel bağlılığın tükenmişlik ile ilişkisi: öğretmenler üzerine bir araştırma
F Çetin, HN BASIM, O Aydoğan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 61-70, 2011
622011
IZLENIM YÖNETIMI TAKTIKLERINDE BES FAKTÖR KISILIK ÖZELLIKLERININ ROLÜ: SAVUNMA SANAYIINDE BIR ARASTIRMA/THE ROLE OF BIG FIVE PERSONALITY ON IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS: A …
A Tabak, HN Basim, İ Tatar, F Çetin
Ege Akademik Bakis 10 (2), 539, 2010
582010
Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığın tükenmişlik üzerine etkisi: Türk kamu sektöründe bir araştırma
CH Meydan, HN Basım, F Çetin
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 57, 175-200, 2011
522011
The Role of Proximal and Distal Resilience Factors and Locus of Control in Understanding Hope, Self-Esteem and Academic Achievement among Turkish Pre-adolescents
DA Çelik, F Çetin, E Tutkun
Current Psychology 34 (2), 321-345, 2015
452015
Çalışanların problem çözme becerilerinde örgütsel adalet algısı ve iş tatmininin rolü
F Çetin, HN Basım, M Karataş
Yönetim ve Ekonomi 18 (1), 71-85, 2011
452011
Psikolojik dayanıklılığın açıklanmasında beş faktör kişilik özelliklerinin rolü: Bir kanonik ilişki analizi
F Çetin, HO Yeloğlu, HN Basım
Türk Psikoloji Dergisi 30 (75), 81-92, 2015
432015
The role of psychological capital and supportive organizational practices in the turnover process
İK Tüzün, F Çetin, HN Basım
METU Studies in Development 41 (August), 85-103, 2014
432014
The effect of burnout on organizational citizenship behaviour: the mediating role of job satisfaction
H SESEN, F Çetin, NH BASIM
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2011
422011
DESTEKLEYİCİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİLEŞİMİ: KONTROL ODAĞININ ARACILIK ROLÜ
F Çetin, K HAZIR, HN BASIM
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1 …, 2013
392013
The effect of occupational self-efficacy on work performance through intrinsic work motivation
F Çetin, D Aşkun
Management Research Review 41 (2), 186-201, 2018
382018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20