Takip et
Güliz Öztürk
Güliz Öztürk
Diğer adlarGuliz Ozturk, Guliz Salihoglu, Güliz Salihoğlu
Şehir ve Bölge Planlama, Gebze Teknik Üniversitesi
gtu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Geography of suppliers in the hospitality sector: The case of Alanya
G Salihoğlu, F Gezici
Tourism Management 65, 41-54, 2018
122018
Turizm-çevre koruma-kentleşme etkileşiminde kıyı alanları: Antalya örneği
G Öztürk
TC Gebze Yüksek Teknoloji, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek …, 2009
122009
Turizm sektöründe gıda tedarik coğrafyasının analizi: Alanya örneği
G Salihoğlu, FG Korten
Coğrafi Bilimler Dergisi 14 (2), 89-106, 2016
82016
What is The Role of Techno-Parks on Regional Innovation in Turkey?
F Gezici, B Müderrisoğlu, G Salihoğlu, G Başarır
Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and …, 2021
52021
Linkages between tourism and agriculture: the case of Turkey
G Salihoglu, F Gezici
Regional Science Perspectives on Tourism and Hospitality, 293-314, 2021
42021
Parçacı Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal İzdüşümü: Kadıköy–Caddebostan
ÖA Özler, T Salihoğlu, GÖ Salihoğlu
I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 352-367, 2015
42015
The challenges on sustainability of alternative forms of tourism
F Gezici, G Salihoğlu
Alternative tourism in Turkey: Role, Potential development and …, 2016
32016
Qualified Labors’ Residential Location Choice and Residential Satisfaction//Nitelikli İşgücünün Konut Alanı Yerseçimi Tercihi ve Memnuniyeti
AN Albayrak, T Salihoğlu, G Salihoğlu
Megaron 14 (1), 122, 2019
22019
Nitelikli işgücüne yönelik yaşam alanları: sanayinin desantralizasyon sürecinde Gebze örneği
AN Albayrak, T Salihoğlu, G Salihoğlu
KBAM 6, 195-210, 2015
22015
Nitelikli İşgücünün Konut Alanı Yerseçimi Tercihi ve Memnuniyeti.
AN ALBAYRAK, T SALİHOĞLU, G SALİHOĞLU
Megaron 14 (1), 2019
12019
The Effects of New Urban Transformation Law on Upper-Class Housing Prices: The Case of Caddebostan, Istanbul
ÖA ÖZLER, T SALİHOĞLU, GÖ SALİHOĞLU
Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, 47, 2015
12015
Kampüs Tasarımının Öğrencilerin Kampüs Yaşamının Kalitesine Etkisi: Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Kampüsü Master Planı Örneği
T Salihoğlu, G Salihoğlu, PÖ Küçükyağcı, M Yıldız
Kent Akademisi 14 (4), 975-994, 2021
2021
Turizm sektöründe gıda tedarik coğrafyasının analizi: Alanya örneği (Geography of Food Supply Network in a Tourism Region: Case of Alanya)
G Salihoğlu, FG Korten
Turizm sektöründe gıda tedarik coğrafyasının analizi: Alanya örneği …, 2019
2019
Supplier analysis of hospitality sector: case of Alanya.
G Salihoğlu, FG Korten
INTERNATIONAL ANTALYA HOSPITALITY TOURISM AND TRAVEL RESEARCH, 100, 2014
2014
Endüstriyel Yer Seçim Süreçleri Bağlamında Kentlerde Yapısal Dönüşümler: Gebze Örneği
F Gezici, T Salihoğlu, G Öztürk, Y Karatuna
KENTSEL ÇEPERDE KONUT-İŞYERİ YER SEÇİMİ İLİŞKİSİ:" GEBZE’DE ÇALIŞIP İSTANBUL’DA YAŞAMAK
T SALİHOĞLU, G SALİHOĞLU, AN ALBAYRAK
15. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ, 231, 0
Endüstriyel Yer Seçim Süreçleri Bağlamında Kentlerde Yapısal DönüĢümler: Gebze Örneği
F GEZĠCĠ, T SALĠHOĞLU, G ÖZTÜRK, Y KARATUNA
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17