ismet saribal
ismet saribal
karatekin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Meşrutiyet devri tarih eğitimine dair bir kaynak: Fatihli Mehmet Tevfik Paşa ve eseri “Osmanlı Tarihi”
G Çağ, İ Sarıbal
TUHED-TÜRK TARİH EĞİTİMİ DERGİSİ 1 (1), 56-72, 2012
52012
Menemenli Tevfik Mustafa Paşa’nın Kırım Harbi Tuna Cephesi Harp Hatıraları
İ Sarıbal
Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 4 (2), 676-700, 2019
12019
AHD-İ ŞEHRİYÂRÎ’DEN DEVR-İ HAMİD-İ SÂNÎ’YE VALİLİĞE GİDEN YOLDA BİR II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ MEMURUNUN SERENCAMI
İ Sarıbal
Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 175-212, 2018
2018
Pertevniyal Valide Sultan’ın El Konulan Hazinesine Dair Tutulan Bir Defterin Analizi
İ Sarıbal
Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 4 (1), 131-154, 2018
2018
FROM AHD-I ŞEHRIYARI TO DEVR-I HAMID-I SANI, ADVENTURE OF A CIVIL OFFICIAL ON THE WAY TO THE GOVERNORSHİP IN THE ERA OF ABDULHAMİD II
İ Sarıbal
ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi= Adam Academy Journal of Social Science …, 2018
2018
OSMANLI DEVLETI’NIN DIŞTAN GELEN GÖÇE DAIR BIR POLITIKASI VAR MIYDI?
I SARIBAL
MUCİT Mİ MÜNTEHİL Mİ? MÜDERRİS MEHMED ŞAKİR EFENDİ’NİN NEV-İCAD TORPİDOLARI
İ SARIBAL
Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 45-59, 0
FATİHLİ MEHMED TEVFİK PAŞA’NIN ŞEHZADE CEM KİTABI
İ SARIBAL
II. MEŞRUTİYET’İN YOZGAT’A YANSIMALARI: HAKKANİYET CEMİYETİ HADİSESİ
İ SARIBAL
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9