Doç. Dr. Nurhayat Çalışkan Akçetin
Doç. Dr. Nurhayat Çalışkan Akçetin
Verified email at mu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Heidegger’in Düşüncesinde “Ölüm”
NÇ AKÇETİN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-7, 2010
62010
Liberalizmin Dönüşümü
NÇ AKÇETİN, E Akçetin
Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 15-26, 2013
42013
EMMANUEL LEVINAS İLK FELSEFE OLARAK ETİK
NÇ Akçetin
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
32011
Küreselleşme ve Gücün Gölgesindeki “Demokrasi”
NÇ AKÇETİN
FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 123-138, 2017
22017
Martin Heidegger ve Nasyonel Sosyalizm: O bir Nazi miydi?
NÇ AKÇETIN
HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 (08), 47-63, 2016
22016
MERHAMET VE DEVLET: SCHOPENHAUER
N ÇALIŞKAN AKÇETİN
Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 71-86, 2016
2*2016
Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma
N ÇALIŞKAN-AKÇETİN, S Çevikbaş, E Akçetin
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2), 601-634, 2019
12019
Current Advances in Education
E Atasoy, R Efe, I Jazdzewska, H Yaldır
St. Kliment Ohridski University Press, 2016
12016
Emmanuel Levinas İçin Adalet Nedir?
NÇ AKÇETİN
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 11 (21), 267-280, 2013
12013
Etik ve Etik Sorunlar/Etik İlişki
NÇ Akçetin
Editör: Celal Türer, 397-429, 2019
2019
'İnsancı'Olmak ya da'İnsan'Olmak: Hümanizm'e Eleştirel Bir Bakış.
NÇ AKÇETİN
Beytulhikme: An International Journal of Philosophy 8 (2), 2018
2018
Felsefî düşüncenin İslâm dünyasındaki yansımaları
NÇ Akçetin
Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2018
2018
Being'Humanist'or Being" Human'A Critical Approach to Humanism
NC Akçetin
Beytulhikme Felsefe Cevresi, 2018
2018
NURETTiN TOPÇU’DA MA’ÂRiF MESELESi
NÇ AKÇETİN
FELSEFE DÜNYASI, 144-170, 2018
2018
İBN-İ HALDUN'UN TARİH, DEVLET VE TOPLUM ANLAYIŞININ GÜNÜMÜZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.
N ÇALIŞKAN AKÇETİN
Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (FLSF), 2017
2017
MARTİN HEIDEGGER VE NASYONEL SOSYALİZM: O BİR NAZİ MİYDİ?
N ÇALIŞKAN AKÇETİN
Humanitas: International Journal of Social Sciences 4 (8), 2016
2016
Current Topics in Social Sciences
H YALDIR, R EFE, E ZUZAŃSKA-ŻYŚKO, M ARSLAN
2016
A Critical View of Modernism
NÇ AKÇETİN
Current Topics in Social Sciences, 19, 2016
2016
Evil as a Moral Problem
NÇ AKÇETİN
Current Topics in Social Sciences, 147, 2016
2016
Başka /Başkası’nın Yüzü: Levinas
AÇ Nurhayat
HİKMETİN İZİNDE KENAN GÜRSOY'A ARMAĞAN, 819-830, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20