Follow
Ali Caglar Gulluce
Ali Caglar Gulluce
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mesleki tükenmişlik ve duygusal zekâ arasındaki ilişki
AÇ Güllüce, ÖF İşcan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (2), 7-29, 2010
341*2010
Entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: the Turkish case
A Naktiyok, C Nur Karabey, A Caglar Gulluce
International entrepreneurship and management journal 6, 419-435, 2010
2902010
Service quality and customer satisfaction relationship: A research in erzurum ataturk university refectory
E Saglik, AC Gulluce, U Kaya, Ç Ozhan
American International Journal of Contemporary Research 4 (1), 100-117, 2014
822014
The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Commitment: A Study on the Bank Employees
AC Gulluce, E Kaygin
Journal of Service Science and Management 9 (3), 263-275, 2016
792016
Combination of culture-dependent and culture-independent molecular methods for the determination of lactic microbiota in sucuk
Z Kesmen, AE Yetiman, A Gulluce, N Kacmaz, O Sagdic, B Çetin, ...
International journal of food microbiology 153 (3), 428-435, 2012
712012
Determination of Customer Satisfaction in Conservative Concept Hotels by Ordinal Logistic Regression Analysis
H Eygu, AC Gulluce
Journal of Financial Risk Management 6 (3), 269-284, 2017
442017
The relationship between career choice and individual values: A case study of a Turkish University
E Kaygin, AC Gulluce
International journal of humanities and social science 3 (3), 119-134, 2013
402013
Çalişanlarin demografik değişkenleri açisindan tükenmişlik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştirma
A Güllüce, E Kaygın
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (2), 235-252, 2013
382013
Effect of Memorable Tourism Experiences to Destination Competitiveness Winter Tourist Oriented Research
C Gulizar, AC Gulluce
American International Journal of Social Science 5 (4), 65-84, 2016
302016
Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma
Özer, Songül, AÇ Güllüce
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 37-47, 2019
292019
Duygusal zekânın işyerindeki psikolojik taciz algısındaki rolünün bireyin tolerans düzeyi açısından incelenmesi
AÇ Güllüce
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi …, 2010
272010
Çalışanların dönüştürücü liderlik algılarının belirlenmesi: Karşılaştırmalı bir araştırma
E Kaygın, AC Gulluce
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (3), 265-282, 2012
222012
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYİ İLE ÖZNEL İYİ OLMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: ARDAHAN ÖRNEĞİ
AÇ GÜLLÜCE, E Kaygın, NE Borekci
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 37 (4 …, 2019
212019
The effect of organizational justice perception on organizational commitment among healthcare sector employees
AC Gulluce, S Ozer, E Erkilic
Journal of Business and Management 4 (3), 16-25, 2015
202015
Stratejik Liderlik Anlayışının Örgütsel Özdeşleşme Ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi: İstanbul İli Örneği
AÇ Güllüce, E Kaygın, Y Zengin, M Sağbaş, C Karabal
Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (7), 30-47, 2019
182019
A Research for Determining the Relationship between the Organizational Cynicism and the Organizational Commitment
E Kaygin, T Yilmaz, AC Gulluce, N Salik
Management and Organizational Studies 4 (1), 2017
172017
Correlation between Organizational Justice Perception and Organizational Identification: A Case Study in the Hotels of the Urartu Culture and Tourism Development Region
AC Gulluce, M Kahyaoglu
International Journal of Business Administration 7 (3), 123-131, 2016
152016
OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞININ DUYGUSAL EMEK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: ENERJİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
E KAYGIN, ALİ GÜLLÜCE, Y ZENGİN, D BAĞCIOĞLU
Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (7), 197-224, 2018
142018
Örgütsel Adalet Algısının İç Gı̇rişimci Davranışlar İle İlişkisi: Otel Yöneticilerine Yönelik Bir Araştırma.
AÇ Güllüce, Ö Bozkurt, S Meriç
Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi …, 2017
142017
Mesleki tükenmişlik ve duygusal zekâ arasındaki ilişki: Yöneticiler üzerine bir uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
AÇ Güllüce
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2006
142006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20