Follow
Dr. Fatma Ülkü Yıldız
Dr. Fatma Ülkü Yıldız
Assoc. Prof. Dr. at Selcuk University, Faculty of Health Sciences, Department of Child Development
Verified email at selcuk.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık Eğitimi ve Yaratıcı Etkinliklerde Kullanmak İçin Materyal Hazırlama
FÜ Yıldız, T Şener
Ankara: Nobel Yayıncılık, 2016
48*2016
Deneysel yaratıcılık programının 4-5 yaş çocuklarının sosyal ve bilişsel gelişimlerine etkileri.[Social and cognitive developmental effects of 4-5 years old children in …
FÜ Yıldız
Unpublished Thesis) Selcuk University, Konya, 2000
33*2000
" Deneysel Yaratıcılık Programı'nın 4-5 Yaş Çocuklarının Bilişsel Gelişimine Olan Etkileri
A ÇAĞDAŞ, FÜ YILDIZ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 315-328, 2003
19*2003
Montessori anne destek eğitim programının; Montessori eğitimi alan 4-5 yaş çocukların matematik ve günlük yaşam becerilerine etkilerinin incelenmesi
FÜ Yıldız
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
132018
Examining the effects of computer-assisted preschool educational activities on children’s intuitive mathematical ability
FU Yildiz, G Kayili
Journal of Advances in Humanities and Social Sciences 1 (1), 1-8, 2015
92015
An Investigation Of Preschool Children's Toy Preferences According To Different Variants
FÜ Yıldız, G Kayılı
GlobalIlluminators, 2014
82014
Basic School Skills Inventory-3: Validity and Reliability Study.
FÜ Yildiz, A Çagdas, G Kayili
Journal of Education and Training Studies, 28-36, 2017
72017
A Study into the Clothing Features of Folkloric Trinket Dolls Characterizing Turkish Culture
FÜ Yıldız
International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences (IJHASS) 2 (6), 2016
6*2016
The effects of Montessori training program for mothers on mathematics and daily living skills of 4-5 year-old Montessori children*
FÜ Yıldız, A Çağdaş
Journal of Early Childhood Studies/Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 3 (2 …, 2019
52019
Doğum Öncesi Gelişim (2. Baskı)
FÜ Yıldız, G Temiz
Konya: Atlas Kitapevi, 2007
42007
Montessorı Anne Destek Eğitim Programı'nın Hazırlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi. IV
FÜ Yıldız, A Çağdaş
International Academic Research Congress. Ankara: Çizgi yayınevi, 2018
32018
The expectations of parents from Montessori preschool education
FÜ Yıldız
Journal of Teaching and Education 1 (6), 283-294, 2012
32012
Adaptation of the children to primary schools educated by Montessori method
FÜ Yıldız
International Journal of Multidisciplinary Thought 1 (4), 349-354, 2011
22011
BSSI-3spoken language, reading–writing forms: Validity and reliability study
FÜ Yıldız, Ç A, G Kayılı
Global Journal of Foreign Language Teaching (GJFLT) 10 (3), 198-207, 2020
1*2020
Montessori Anne Destek Eğitim Programı (MADEP). 26
FÜ Yıldız, A Çağdaş
International Conference on Edicational (ICES/UEBK-2017) Bildiri Özetleri …, 2017
12017
Okulöncesi Dönemde Deneyerek Öğrenmeye Yönelik "Deneysel Yaratıcılık Programı"
FÜ Yıldız, A Çağdaş
X. Eğitim Bilimleri Kongresi 3, 1251-1262, 2001
12001
ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ
FÜ YILDIZ
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (1), 1-17, 2021
2021
ERGENLERDE BENLİK ALGISININ, AKRAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
FÜ YILDIZ, HS T0PALOĞLU, T ÖZÇELİK
7. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ 1, 260-268, 2021
2021
The effectiveness of the Montessori training programme for mothers- A2-year follow-up
FÜ Yıldız, Ç A, G Kayılı
Contemporary Educational Researches Journal 10 (4), 144-156, 2020
2020
Geçmişten Günümüze Montessori Eğitiminde Aile Katılımı Ve Aile Eğitimi Çalışmalarına Örnekler
FÜ Yıldız
İNSAN VE MEDENİYET ARAŞTIRMALARI 2019, 67-76, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20