Follow
Muhammed Sabri Sirin
Muhammed Sabri Sirin
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM UNİVERSITY
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The mediating effect of work engagement on the relationship between work–family conflict and turnover intention and moderated mediating role of supervisor support during global …
I Yucel, MS Şirin, M Baş
International Journal of Productivity and Performance Management 72 (3), 577-598, 2021
502021
Ağır iş yükü ile iş-aile çatışması arasındaki ilişki ve bu ilişkide yönetici desteğinin aracılık rolü
MS Şirin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
102019
A Value Stream Mapping Implementation: A Case of Textile Industry
D GÜZEL, AK KABAKUŞ, MS ŞİRİN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (3), 763-772, 2018
102018
Zorunlu vatandaşlık davranışının görev becerikliliği üzerine etkisinde örgütsel muhalefetin aracılık rolü ve örgütsel güvenin düzenleyici rolü
BAŞ Murat, S ŞİRİN
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 356-378, 2021
72021
MESLEKTAŞ DESTEĞİ İLE AĞIR İŞ YÜKÜ İLİŞKİSİNDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ
S SİRİN, İ YÜCEL
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (1), 241-256, 2020
42020
The relationship between supervisor support and work-family conflict and the mediating role of work overload perception on this relationship
MS Şirin, İ Yücel
Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and …, 2021
32021
ÖZDENETİM İLE İŞ STRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MESLEKTAŞ DESTEĞİNİN ARACILIK ROLÜ
İ YÜCEL, S ŞİRİN
Journal Of International Social Sciences Academic Researches 4 (1), 148-158, 2020
3*2020
How does Workplace Ostracism Affect Employee Performance? Mediating Role of Psychological Resilience, Moderated Mediation Role of Cyberloafing
M Baş, MS Şi̇ri̇n
Organizacija 56 (1), 51-65, 2023
12023
How does Workplace Ostracism Affect Employee Performance? Mediating Role of Psychological Resilience, Moderated Mediation Role of Cyberloafing
BAŞ Murat, MS ŞİRİN
Organizacija 56 (1), 51-65, 2023
2023
Kişilik Özellikleri ve Satın Alma Arasındaki İlişkide Nomofobi'nin Aracılık Etkisi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri …
B ALBEZ, S ŞİRİN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2021
2021
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL DISSENT AND THE MODERATING ROLE OF ORGANIZATIONAL TRUST IN THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIOR AND JOB CRAFTING
M BAŞ, S ŞİRİN
2021
İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ İLE İŞE YABANCILAŞMA İLİŞKİSİNDE İŞ STRESİN ARACI ETKİSİ VE ROL BELİRSİZLİĞİNİN DURUMSAL ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Fatma Yılmaz, Sabri SİRİN
28. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, 361-374, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12