Necati YALÇIN
Necati YALÇIN
Dr. Öğr. Üyesi, Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Experimental study on the effect of liquid metal superheat and casting height on interfacial heat transfer coefficient
N Akar, HM Şahin, N Yalçin, K Kocatepe
Experimental heat transfer 21 (1), 83-98, 2008
102008
AA2024 alüminyum alaşımına uygulanan yaşlandırma yöntemlerinin işlenebilirliğe etkisinin taguchi ve anova ile araştırılması
N YALÇIN, Y KAYIR, S ERKAL
Politeknik Dergisi 20 (4), 743-751, 2017
12017
GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN ÜRETİMİNDE KALIPLAMAYOĞUNLUĞUNUN TANE KAYNAMASI VE AĞIRLIĞA ETKİSİ
N YALÇIN, K KOCATEPE
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 3 (2), 131-137, 2014
12014
Al-Si alaşımlarında silisyum miktarının döküm parça-kalıp aryüzey ısı transfer katsayısı üzerine etkisi
N AKAR, N YALÇIN
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 22 (3), 451-459, 2007
12007
KUTU SEMENTASYON METODU İLE DİFÜZYON KAPLAMANIN CMSX-4 VE CM 247-LC MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ SICAK KOROZYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
N Yalçın, E Demir
2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi 7-10 …, 2019
2019
DÖKÜM YÖNTEMİ İLE AÇIK GÖZENEKLİ PARÇA ÜRETİMİNDE GÖZENEK BOYUTUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ
N Yalçın, A Ercil
2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi 7-10 …, 2019
2019
Polistiren üretimi için kesikli reaktör tasarımı
N Koçyigit, N Yalçın
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2), 137-144, 2019
2019
Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Üretilen AA2014 Al2O3 Kompozit Malzemesinin Yaşlandırma İşlemi İle Mikro Yapı ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi
T YILMAZ, H GÖKMEŞE, B BOSTAN, N YALÇIN
7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, Ankara, Türkiye, 38, 2014
2014
GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN KÖPÜK ÜRETİMİNDE KALIPLAMA PARAMETRELERİNİN TANE KAYNAMASI VE AĞIRLIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
N YALÇIN, KK TÜZÜNALP, K KOCATEPE
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 3 (2), 98-107, 2014
2014
Köpük Model Döküm Yöntemindeki Teknolojik Gelişmeler
N YALÇIN, K KOCATEPE, S TEKELİ
Politeknik Dergisi 10 (2), 179-184, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10