Follow
Recep Bayraktar
Recep Bayraktar
Atatürk Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyalleşme sürecinde 14-18 yaş grubu ortaöğretim öğrencilerinin sosyal medya kullanım eğilimleri ve alışkanlıkları: Kayseri ili örneği
R Bayraktar
Unpublished master’s thesis). Atatürk University/Graduate School of Social …, 2013
72013
Yükseköğretimde Dijitalleşen Eğitim-Öğretim: Atatürk Üniversitesi Ders Bilgi Sistemi (DBS) Üzerine Bir İnceleme
R Bayraktar, KM Öztürk
Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, 23-24 Aralık 2021 …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2