Serçin Karataş
Serçin Karataş
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yaratıcı düsünme etkinliklerinin ogrencilerin yaratıcı düsünmelerine ve proje gelistirmelerine etkisi [The effects of creative thinking activities on learners’ creative …
S Karatas, S Ozcan
Ahi Evran Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi 11 (1), 225-243, 2010
111*2010
İnternet destekli yapıcı öğrenme ortamları
E KILIÇ, Ş KARADENİZ, S KARATAŞ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2), 2003
572003
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖTE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKLERİNE İLİŞKİN ZİHİN HARİTALARININ ANALİZİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
S Karataş
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 159-173, 2010
50*2010
Evde ders okulda ödev modeli
R Demiralay, S Karataş
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (3), 333-340, 2014
48*2014
AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING COMMUNITY COLLEGE STUDENTS'EXPECTATIONS ONE-LEARNING
E Kilic-Cakmak, S Karatas, MA Ocak
Quarterly review of distance education 10 (4), 351, 2009
462009
Comparisons of internet-based and face-to-face learning systems based on “equivalency of experiences” according to students’ academic achievements & satisfactions
S Karataş, N Şimşek
Quarterly Review of Distance Education 10 (1), 65-74, 2009
452009
Öğretim amaçlı web sayfası tasarımında renk kullanımı
S Karataş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2), 2003
382003
Interaction in the Internet-Based Distance Learning Researches: Results of a Trend Analysis.
S Karatas
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 11-19, 2008
322008
Yüz yüze ve uzaktan eğitimde öğrenme deneyimlerinin eşitliği
S Karataş
Eğitim Bilimleri ve Uygulama 2 (3), 91-104, 2003
28*2003
The perspective of history pre-service teachers’ towards the use of digital storytelling in educational environments Tarih öğretmeni adaylarının öğretim ortamlarında dijital …
S Karataş, ŞB Bozkurt, K Hava
Journal of Human Sciences 13 (1), 500-509, 2016
25*2016
Deneyim Eşitliğine Dayalı İnternet Temelli ve Yüz Yüze Öğrenme Sistemlerinin Öğrenci Başarısı ve Doyumu Açısından Karşılaştırılması
S Karataş
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2005
252005
Temel Kavramlar ve Kuramsal Temeller
S Karataş
İnternet Temelli Eğitim. Editör: Halil İbrahim YALIN, 1-29, 2008
222008
öğretmenlerin sanal müzelere dair görüşlerinin incelenmesi
S Karataş, A Yılmaz, G Kapanoğlu, M Meriçelli
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (1), 112-125, 2016
16*2016
Deneyim eşitliğine dayalı internet temelli ve yüz yüze öğrenme sistemlerinin öğrenci başarısı açısından karşılaştırılması
S KARATAŞ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (3), 113-132, 2006
162006
Computational Thinking Self-Efficacy Scale: Development, Validity and Reliability.
V Kukul, S Karatas
Informatics in Education 18 (1), 151-164, 2019
142019
Using The Scamper Technique In An Ict Course To Enhance Creative Problem Solving Skills: An Experimental Study.
ÖF İslim, S Karataş
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1291-1296, 2016
122016
Application of Project-Based Learning in a Theoretical Course: Process, Difficulties and Recommendations
KB Codur, S Karatas, AH Dogru
International Journal of Engineering Education 28 (1), 17, 2012
92012
Öğretim Sistemleri Geliştirilmesi Sürecine Bir Bakış
H Çakır, S Karataş
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 (1), 19-35, 2012
82012
Öğretmenler İçin" Üstün Zekalı/Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesi Eğitim Yazılımı" nın Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi.
A ALKAN, S KARATAŞ, A ATAMAN
Journal of Kirsehir Education Faculty 18 (2), 2017
7*2017
Interaction in distance education environments
S Karataş, AB Yılmaz, CH Dikmen
Quarterly Review of Distance Education: Volume 18# 1 18 (1), 63-82, 2017
72017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20