Tugba Kafadar
Tugba Kafadar
Erciyes University, Faculty of Education, Social Studies Education
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
LEARNING STRATEGIES AND LEARNING STYLES USED BY STUDENTS IN SOCIAL STUDIES.
T Kafadar, B Tay
International Journal of Academic Research 6 (2), 2014
162014
FARKLI ÜLKELERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ BOYUTUNDA KARŞILAŞTIRILMASI
T Kafadar, C Öztürk, A KATILMIŞ
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 154-177, 2018
122018
6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları
T Kafadar, H AKENGİN
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 2 (1), 33-50, 2016
72016
Fransız ve Türk okulu ortaokul öğrencilerinin değer algılarının karşılaştırılması
C Öztürk, T Kafadar
Eğitim ve Bilim 44 (198), 2019
62019
Comparison of the social studies curricula of different countries in terms of values education
T Kafadar, C Öztürk, A Katılmış
Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty 19 (1), 154-177, 2018
52018
Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin çoklu değişkenler açısından incelenmesi
T Kafadar
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ahi Evran Üniversitesi/Sosyal Bilimler …, 2013
52013
Türkiye, ABD Ve Fransa'nın Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Ve Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi Boyutunda Karşılaştırılması
T Kafadar
PQDT-Global, 2019
32019
Active citizenship from the perspective of pre-service social studies teachers
Ş Egüz, T Kafadar
12020
Cultural Heritage in Social Studies Curriculum and Cultural Heritage Awareness of Middle School Students.
T Kafadar
International Journal of Progressive Education 17 (2), 2021
2021
The first attempt to establish an accreditation system in Turkish teacher training history
C ÖZTÜRK, T KAFADAR
International Journal of Psychology and Educational Studies 8 (1), 99-109, 2021
2021
Virtual Museum Experiences of Social Studies Prospective Teachers
T KAFADAR
2020
Comparison of value perceptions of French and Turkish secondary school students
T Kafadar, C Öztürk
2019
Investigation of the Role of Media in the Process of Values Attainment according to the Views of Social Studies Teachers1
T Kafadar
Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice 1 (2), 91-106, 2019
2019
Comparison of Value Perceptions of French and Turkish Secondary School Students
C Öztürk, T Kafadar
Egitim ve Bilim 44 (198), 2019
2019
INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION
H AKENGİN, T KAFADAR
2016
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ
T KAFADAR
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (5), 417-431, 2013
2013
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE
KÖ STRATEJİLERİ
The Effect of Science and Technology on Social Change according to the Views of Social Studies Prospective Teachers
T KAFADAR
The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 18, 109-112, 0
Analysis of the Social Studies Course Book of 4th Grades in terms of Values
T KAFADAR
The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 18, 18-23, 0
Analysis of Primary School Students’ Creative Thinking Tendencies towards Social Studies
T KAFADAR
The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 18, 45-49, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20