Follow
FADİME KAVAK
FADİME KAVAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Arap Dilinde Ezdâd Olgusu
F Kavak
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (2), 121-139, 2012
142012
Arap kültüründe künyeleme geleneği ve çöl faunası üzerindeki yansımalar
F Kavak
Uludağ Üniversitesi, 2013
132013
Klasik Arap Edebiyatında taziye
F Kavak
Uludağ Üniversitesi, 2015
82015
Kur’an’da Edebî Tasvîr
F Kavak
Yayımlanmamış Doktora Tezi (Dan.: Doç. Dr. Mehmet Yalar), Uludağ …, 2008
82008
Literary Influences of Gibran Khalil Gibran
H Günday, F Kavak, S Şahin
International Journal of Business and Social Science 6 (3), 148-154, 2015
52015
Kur'ân'da edebî tasvîr
F Kavak
Uludağ Üniversitesi, 2008
52008
Klasik arap edebiyatı kaynaklarında karga motifi
F Kavak
Uludağ Üniversitesi, 2013
42013
Edebî tasvir ve Arap edebiyatı’na yansımaları
F Kavak
Uludağ Üniversitesi, 2020
32020
Edebî Tasvir ve Arap Edebiyatı’na Yansımaları
F Kavak
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29 (1), 189-228, 0
3*
Arap dilinde karşıt anlamlı kelimeler (Ezdad) ve el-Erbari'nin el-Ezdad adlı eserinin tahlili
F Kavak
Uludağ Üniversitesi, 2003
22003
Klasik arap edebiyatında bir mizah ögesi olarak alem (özel isim), lakap ve künyeler
Ş Şahin, F Kavak
Uludağ Üniversitesi, 2020
12020
Bağımsızlık Dönemi Kırgızistan’da Arapça Eğitim ve Öğretimi
F Kavak, B Asanbekov
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (1), 277-297, 2020
12020
Klasik Arap Edebiyatında Bir Mizah Ögesi Olarak Alem (Özel İsim), Lakap ve Künyeler
Ş Şahin, F Kavak
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29 (2), 495-528, 0
1*
Bir künye unsuru olarak arap kültür ve edebiyatı’nda cansız objeler, bitkiler, insanlar
F Kavak
Uludağ Üniversitesi, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14