Takip et
Osman Berna İpekten
Osman Berna İpekten
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Risk sermayesi finansman modeli
OB İpekten
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 385-408, 2006
682006
Alternatif yabancı yatırım araçlarının İMKB İndeksi üzerine etkisi
OB İpekten, H Aksu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 413-423, 2009
402009
İnternet bankacılığı kullanımını etkileyen faktörler: Atatürk üniversitesi personeli üzerine bir uygulama
T Özkan, OB İpekten
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2), 647-664, 2017
292017
Üretim işletmelerinde içsel başarısızlık maliyetlerinin ağırlığı
OB İpekten, HA Kutlu
Erzurum Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (3-4), 367-380, 2003
122003
Bireysel emeklilik sistemi’nde kalma tercihini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Erzurum il örneği
H Alpağut, OB İpekten
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (2), 461-489, 2020
72020
Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sermaye piyasasının gelişimine katkıları
OB İpekten
Atatürk Üniv. Sos. Bil. Enst, 1992
61992
Muhasebe ve Şirket Özelliklerinin BIST’de İşlem Gören Banka ve Sigorta Şirketleri Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkileri
O berna İpekten, K Aghapour, A Shahinpour
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (3), 383-398, 2015
52015
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Akımları İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki Dinamik İlişkiler
NA İpekten, G İpekten, OB İpekten
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (2), 805-821, 2021
12021
Enflasyonist ortamda menkul varlık değerlemesi
OB İpekten
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987
11987
KOBİ’LERİN NAKİT YÖNETİMİ TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KARS ÖRNEĞİ
OB İPEKTEN, ME KARABAYIR, A BARUT
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 459-479, 2020
2020
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İÇSEL BAŞARISIZLIK MALİYETLERİNİN AĞIRLIĞI
OB İpekten, HA Kutlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (3-4), 2010
2010
Menkul kıymetler yatırım ortakları ve yatırım fonlarının sermaye piyasasının gelişimine katkıları
OB İpekten
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12