Follow
Osman Berna İpekten
Osman Berna İpekten
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Risk Sermayesi Finansman Modeli
OB İpekten
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 385-408, 2006
502006
Alternatif yabancı yatırım araçlarının İMKB İndeksi üzerine etkisi
OB İpekten, A Hayati
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 413-423, 2009
312009
İnternet bankacılığı kullanımını etkileyen faktörler: Atatürk üniversitesi personeli üzerine bir uygulama
T Özkan, OB İPEKTEN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2), 647-664, 2017
162017
Üretim İşletmelerinde İçsel Başarısızlık Maliyetlerinin Ağırlığı
OB İpekten, HA Kutlu
Erzurum Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (3-4), 367-380, 2003
52003
Muhasebe ve Şirket Özelliklerinin BIST’de İşlem Gören Banka ve Sigorta Şirketleri Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkileri
O berna İPEKTEN, K AGHAPOUR, A SHAHİNPOUR
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (3), 383-398, 2015
42015
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Kalma Tercihini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Erzurum İl Örneği
H ALPAĞUT, OB İPEKTEN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (2), 461-489, 2020
22020
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Akımları İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki Dinamik İlişkiler
NA İPEKTEN, G İPEKTEN, OB İPEKTEN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (2), 805-821, 2021
2021
KOBİ’LERİN NAKİT YÖNETİMİ TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KARS ÖRNEĞİ
OB İPEKTEN, ME KARABAYIR, A BARUT
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 459-479, 2020
2020
Enflasyonist ortamda menkul varlık değerlemesi
OB İpekten
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
Menkul kıymetler yatırım ortakları ve yatırım fonlarının sermaye piyasasının gelişimine katkıları
OB İpekten
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İÇSEL BAŞARISIZLIK MALİYETLERİNİN AĞIRLIĞI
OB İPEKTEN, HA KUTLU
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (3-4), 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11