Follow
Sevgi Turan
Sevgi Turan
Profesor, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD, Hacettepe Üniversitesi
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Medical students’ self-efficacy in problem-based learning and its relationship with self-regulated learning
M Demirören, S Turan, D Öztuna
Medical education online 21 (1), 30049, 2016
1332016
Metacognitive awareness and self-regulated learning skills of medical students in different medical curricula
S Turan, O Demirel, I Sayek
Medical teacher 31 (10), e477-e483, 2009
1162009
ÖĞRENEN TOPLUMLARA DOĞRU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARINDA YAŞAM BOYU ÖĞRENME
S Turan
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 5 (1), 87-98, 2005
1072005
The construct validity and reliability of the Turkish version of Spreitzer's psychological empowerment scale
S Uner, S Turan
BMC public health 10 (1), 1-8, 2010
802010
Öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin akademik başarı ile ilişkisi: Hacettepe üniversitesi tıp fakültesi örneği
S Turan, Ö Demirel
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 279-291, 2010
602010
Evaluating the role of tutors in problem-based learning sessions
S Turan, M Elcin, O Odabası, K Ward, I Sayek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 5-8, 2009
582009
Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutumlar, öğrenme becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler
S Turan
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2009
502009
The relationship between self-regulated learning skills and achievement: A case from Hacettepe University Medical School
S Turan, Ö Demirel
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2010
482010
Cooperative learning: a new application of problem-based learning in mental health training
S Bahar-Özvaris¸, FÇ Çetin, S Turan, AS Peters
Medical teacher 28 (6), 553-557, 2006
432006
Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Turan, Ö Demirel
Eğitim ve Bilim 34 (152), 2010
392010
Self-regulated learning strategies used in surgical clerkship and the relationship with clinical achievement
S Turan, A Konan
Journal of surgical education 69 (2), 218-225, 2012
372012
A review of simulation-enhanced, team-based cardiopulmonary resuscitation training for undergraduate students
A Onan, N Simsek, M Elcin, S Turan, B Erbil, KZ Deniz
Nurse education in practice 27, 134-143, 2017
352017
Studying self-efficacy beliefs in medical education
S Turan, M Valcke, L Aper, S Koole, A Derese
Procedia-social and behavioral sciences 93, 1311-1314, 2013
292013
The relationship between learning approaches of prospective teachers and their academic achievement
G Eda, T Sevgi, S Nuray
Educational Research and Reviews 8 (5), 171-178, 2013
292013
A novel Medical Achievement Self-efficacy Scale (MASS): a valid and reliable tool
S Turan, M Valcke, J De Maeseneer, L Aper, S Koole, C De Wispelaere, ...
Medical teacher 35 (7), 575-580, 2013
242013
The impact of clinical visits on communication skills training
S Turan, M Elcin, S Uner, O Odabasi, I Sayek, N Senemoglu
Patient Education and Counseling 77 (1), 42-47, 2009
232009
Who is the preferred tutor in clinical skills training: physicians, nurses, or peers?
EŞ Abay, S Turan, O Odabaşı, M Elçin
Teaching and Learning in Medicine 29 (3), 247-254, 2017
202017
In what level and how medical students use metacognition? A case from Hacettepe University
S Turan, Ö Demirel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 948-952, 2010
202010
The effect of problem-based learning with cooperative-learning strategies in surgery clerkships
S Turan, A Konan, YA Kılıç, ŞB Özvarış, İ Sayek
Journal of surgical education 69 (2), 226-230, 2012
192012
Tıp eğitiminde iletişim becerilerinin standart hastalar ve yapılandırılmış değerlendirmelerle geliştirilmesi
M Elçin, O Odabaşı, S Turan, M Sincan, NB Başusta
Hacettepe Tıp Dergisi 41 (4), 219-230, 2010
192010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20